Parenteel van Lammert Thysses

1 Lammert Thysses. Lammert begon een relatie op dinsdag 20 april 1660 in Grootegast met Swaene Wolters.

Kind van Lammert en Swaene:
1 Ubele Lammerts. Volgt 2.

2 Ubele Lammerts, zoon van Lammert Thysses en Swaene Wolters. Hij is gedoopt op donderdag 21 november 1669 in Grootegast. Ubele is overleden na 1720 in Grootegast, minstens 51 jaar oud. Ubele:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 13 april 1696 in Doezum met Aaltje Sijtjes. Aaltje is overleden vóór 1704.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 18 mei 1704 in Doezum met Geertje Folkerts.

Kind van Ubele en Aaltje:
1 Lammert Oebeles. Volgt 3.
Kind van Ubele en Geertje:
1 Henke (Hinke) Oeb(e)les (Ubels). Volgt 4.

3 Lammert Oebeles, zoon van Ubele Lammerts en Aaltje Sijtjes. Hij is gedoopt op donderdag 9 januari 1698 in Doezum. Lammert is overleden omstreeks 1739 in Doezum, ongeveer 41 jaar oud. Lammert trouwde, 33 jaar oud, op zondag 29 april 1731 in Doezum met Fenne (Veentsje) Beenes, 23 jaar oud. Zij is een dochter van Beene Melles en Haukien Tjeerts. Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1707 in Doezum. Veentsje is overleden vóór 1764, ten hoogste 57 jaar oud.

Kinderen van Lammert en Veentsje:
1 Oeb(e)le Lammerts Wielinga, geboren omstreeks 1732. Volgt 5.
2 Bene (Berend) Lammerts. Hij is gedoopt op zondag 20 maart 1735 in Gerkesklooster. Berend is overleden.

4 Henke (Hinke) Oeb(e)les (Ubels), dochter van Ubele Lammerts en Geertje Folkerts. Zij is gedoopt op zondag 4 september 1718 in Doezum. Henke is overleden in 1745 in Grootegast, 27 jaar oud. Henke trouwde, 19 jaar oud, op zondag 9 februari 1738 in Grootegast met Egbert Lykeles de Haan, 24 jaar oud. Egbert is geboren in 1714 in Opende, zoon van Lykele Egberts en Riemke Gerrits Roda. Egbert is overleden op woensdag 10 maart 1784 in Opende, 70 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 17 maart 1784 te Opende.

5 Oeb(e)le Lammerts Wielinga is geboren omstreeks 1732, zoon van Lammert Oebeles en Fenne (Veentsje) Beenes. Hij is gedoopt op vrijdag 29 februari 1732 in Doezem. Oeb(e)le is overleden op woensdag 23 september 1812 in Drogeham, ongeveer 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 september 1812. Oeb(e)le trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 16 december 1759 in Buitenpost met Antje Sybes (Siebes) de Zwart, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1738, dochter van Sybe Teunis de Zwart en Janke Lammerts Nieuwland. Zij is gedoopt op donderdag 4 december 1738 in Twijzel. Antje is overleden op donderdag 31 augustus 1826 in Harkema-Opeinde, ongeveer 88 jaar oud.

Kinderen van Oeb(e)le en Antje:
1 Lammert Oeb(e)les Wielinga. Volgt 6.
2 Sybe Oeb(e)les (Siebe) van der Heide. Volgt 7.
3 Willem Oeb(e)les Wielinga. Volgt 8.
4 Syte Oeb(e)les (Siete) van der Heide, geboren in mei 1766 in Gerkesklooster. Volgt 9.
5 Janke Oeb(e)les, geboren in augustus 1768 in Twijzel/Kooten. Volgt 10.
6 Beening (Biening) Oeb(e)les, geboren in januari 1771 in Twijzel/Kooten. Hij is gedoopt op zondag 10 februari 1771 in Twijzel/Kooten. Biening is overleden.
7 Fintje Oeb(e)les Wielinga, geboren op zondag 29 november 1772 in Drogeham. Zij is gedoopt op zondag 20 december 1772 in Drogeham/ Harkema Opeinde. Fintje is overleden.
8 Tjeerd Oeb(e)les, geboren op zondag 19 maart 1775 in Drogeham. Hij is gedoopt op zondag 16 april 1775 in Drogeham/ Harkema Opeinde. Tjeerd is overleden.
9 Houkjen Oeb(e)les, geboren op woensdag 17 december 1777 in Drogeham. Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1778 in Drogeham/ Harkema Opeinde. Houkjen is overleden.
10 Fentje Oeb(e)les Wielinga, geboren op vrijdag 19 november 1784 in Drogeham. Volgt 11.

6 Lammert Oeb(e)les Wielinga, zoon van Oeb(e)le Lammerts Wielinga en Antje Sybes (Siebes) de Zwart. Hij is gedoopt op vrijdag 27 februari 1761 in Twijzel/Kooten. Lammert is overleden op vrijdag 3 juni 1836 in Bergum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1836. Lammert trouwde, 26 jaar oud, op zondag 9 september 1787 in Bergum met Hendrikje Sipkes, nadat zij op zaterdag 18 augustus 1787 in Huizum in ondertrouw zijn gegaan. Hendrikje is overleden.

Kind van Lammert en Hendrikje:
1 Sipke Lammerts Wielinga, geboren op dinsdag 12 augustus 1788 in Bergum. Volgt 12.

7 Sybe Oeb(e)les (Siebe) van der Heide, zoon van Oeb(e)le Lammerts Wielinga en Antje Sybes (Siebes) de Zwart. Hij is gedoopt op zondag 31 oktober 1762 in Twijzel/Kooten. Siebe is overleden op maandag 1 november 1841 in Harkema-Opeinde, 79 jaar oud. Siebe trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 6 juli 1790 met Hielkjen Hendriks Huizinga (Van der Bij).

Kinderen van Siebe en Hielkjen:
1 Oebele van der Heide, geboren op zondag 19 september 1790 in Twijzel. Oebele is overleden.
2 Hendrik van der Heide, geboren op zondag 26 februari 1792 in Kloostertille. Hendrik is overleden.
3 Antje Sybes van der Heide, geboren op zondag 2 februari 1794 in Twijzel. Volgt 13.
4 Sytske Sybes van der Heide, geboren in 1797 in Harkema-Opeinde. Volgt 14.
5 Hendrikje Sybes van der Heide, geboren in 1799. Hendrikje is overleden op maandag 25 april 1814 in Achtkarspelen, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1814.
6 Ymkjen Sybes van der Heide, geboren in 1801 in Harkema-Opeinde. Volgt 15.

8 Willem Oeb(e)les Wielinga, zoon van Oeb(e)le Lammerts Wielinga en Antje Sybes (Siebes) de Zwart. Hij is gedoopt op zondag 22 april 1764 in Twijzel/Kooten. Willem is overleden op woensdag 26 juni 1833 in Eestrum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1833. Willem trouwde, 28 jaar oud, op zondag 2 december 1792 in Eestrum met Jitske Baukes Elzinga, 22 jaar oud. Jitske is geboren in 1770. Jitske is overleden op donderdag 31 juli 1851 in Tietjerksteradeel, 81 jaar oud.

Kinderen van Willem en Jitske:
1 Ytje (Willems) Wielinga, geboren op zaterdag 9 maart 1793 in Eestrum. Volgt 16.
2 Bauke (Willems) Wielinga, geboren op donderdag 22 januari 1795 in Eestrum. Volgt 17.
3 Oebele Willems Wielinga, geboren op woensdag 1 november 1797 in Eestrum. Volgt 18.
4 Antje (Willems) Wielinga, geboren op zondag 30 november 1800 in Eestrum. Volgt 19.
5 Harmen (Willems) Wielinga, geboren op woensdag 27 maart 1805 in Eestrum. Volgt 20.
6 Akke (Willems) Wielinga, geboren op zaterdag 3 maart 1810 in Eestrum. Volgt 21.

9 Syte Oeb(e)les (Siete) van der Heide is geboren in mei 1766 in Gerkesklooster, zoon van Oeb(e)le Lammerts Wielinga en Antje Sybes (Siebes) de Zwart. Hij is gedoopt op zaterdag 21 juni 1766 in Gerkesklooster. Siete is overleden. Siete begon een relatie met Eelkjen Thijssens Feenstra.

Kinderen van Siete en Eelkjen:
1 Tys van der Heide.
2 Hepke van der Heide.
3 Saakjen van der Heide.
4 Oebele Syts van der Heide, geboren in 1796 in Drogeham. Volgt 22.
5 Lammert Sytes van der Heide, geboren op dinsdag 27 augustus 1811 in Drogeham. Volgt 23.

10 Janke Oeb(e)les is geboren in augustus 1768 in Twijzel/Kooten, dochter van Oeb(e)le Lammerts Wielinga en Antje Sybes (Siebes) de Zwart. Zij is gedoopt op zondag 4 september 1768 in Twijzel/Kooten. Janke is overleden op vrijdag 20 april 1838 in Veenwouden, 69 jaar oud. Janke trouwde met Klaas Dirks van der Wal. Klaas is geboren in 1764. Klaas is overleden.

11 Fentje Oeb(e)les Wielinga is geboren op vrijdag 19 november 1784 in Drogeham, dochter van Oeb(e)le Lammerts Wielinga en Antje Sybes (Siebes) de Zwart. Zij is gedoopt op zondag 2 januari 1785 in Drogeham/ Harkema Opeinde. Fentje is overleden vóór 1819, ten hoogste 35 jaar oud. Fentje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1814 in Tietjerksteradeel (Mairie Oostermeer) met Jan Teyes Tol, 25 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 1 mei 1789 in Eestrum, zoon van Teye Jans Tol en Neeltje Hendriks. Jan is overleden op dinsdag 25 januari 1848 in Eestrum, 58 jaar oud. Hij trouwde later op zaterdag 1 mei 1819 in Tietjerksteradeel met Rinske Edzes Spoelstra (geb. 1796).

Kinderen van Fentje en Jan:
1 Teye Jans Tol, geboren op vrijdag 30 december 1814 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 december 1814. Teye is overleden.
2 Antje Jans Tol, geboren op zaterdag 8 februari 1817 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1817. Antje is overleden.

12 Sipke Lammerts Wielinga is geboren op dinsdag 12 augustus 1788 in Bergum, zoon van Lammert Oeb(e)les Wielinga en Hendrikje Sipkes. Sipke is overleden op donderdag 13 september 1849 in Tietjerksteradeel, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 september 1849. Sipke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 24 augustus 1811 in Tietjerksteradeel met Rinske Johannes van der Meer, 17 jaar oud. Rinske is geboren in 1794 in Rijperkerk, dochter van Johannes Jans en Sytske Bouwes. Rinske is overleden.

Kinderen van Sipke en Rinske:
1 Lammert Sipkes Wielinga, geboren op woensdag 11 maart 1812 in Bergum. Volgt 24.
2 Johannes Sipkes Wielinga, geboren op maandag 5 september 1814 in Bergum. Volgt 25.
3 Tjeerd (Sipkes) Wielinga, geboren op maandag 4 augustus 1817 in Bergum. Volgt 26.
4 Bouwe Wielinga, geboren op donderdag 29 juni 1820 in Tietjerksteradeel. Volgt 27.
5 Hendrik (Sipkes) Wielinga, geboren op donderdag 12 december 1822 in Bergum Tietjerksteradeel. Volgt 28.
6 Hendrikje (Sipkes) Wielinga, geboren op woensdag 30 november 1825 in Bergum. Hendrikje is overleden op donderdag 14 januari 1847 in Tietjerksteradeel, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1847.
7 Sytske (Sipkes) Wielinga, geboren op donderdag 27 maart 1828 in Bergum. Sytske is overleden.
8 Jan (Sipkes) Wielinga, geboren op woensdag 1 augustus 1832 in Bergum. Volgt 29.
9 Trijntje Sipkes Wielinga, geboren op zondag 28 juni 1835 in Tietjerksteradeel. Volgt 30.

13 Antje Sybes van der Heide is geboren op zondag 2 februari 1794 in Twijzel, dochter van Sybe Oeb(e)les (Siebe) van der Heide en Hielkjen Hendriks Huizinga (Van der Bij). Antje is overleden. Antje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 september 1820 in Achtkarspelen met Feye Dirks Atsma, 20 jaar oud. Feye is geboren in 1800 in Oostermeer, zoon van Dirk Atzes Atsma en Lijsbert Feyes van der Wal. Feye is overleden.

14 Sytske Sybes van der Heide is geboren in 1797 in Harkema-Opeinde, dochter van Sybe Oeb(e)les (Siebe) van der Heide en Hielkjen Hendriks Huizinga (Van der Bij). Sytske is overleden. Sytske trouwde, 30 jaar oud, op zondag 20 mei 1827 in Achtkarspelen met Feike Bokkes Visser, 31 jaar oud. Feike is geboren in 1796 in Wouterswoude/Dantumadeel, zoon van Bokke Feikes Visser en Sjouwkje Lieuwes. Feike is overleden.

15 Ymkjen Sybes van der Heide is geboren in 1801 in Harkema-Opeinde, dochter van Sybe Oeb(e)les (Siebe) van der Heide en Hielkjen Hendriks Huizinga (Van der Bij). Ymkjen is overleden. Ymkjen trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 december 1825 in Achtkarspelen met Jan Kornelis Postma, 18 jaar oud. Jan is geboren in 1807 in Drogeham, zoon van Kornelis Haayes en Antje Jans van der Hoog.

16 Ytje (Willems) Wielinga is geboren op zaterdag 9 maart 1793 in Eestrum, dochter van Willem Oeb(e)les Wielinga en Jitske Baukes Elzinga. Ytje is overleden op zaterdag 13 februari 1869 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1869. Ytje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1819 in Tietjerksteradeel met Ype Sakes Jellema, 30 jaar oud. Ype is geboren in 1789, zoon van Sake Gerlofs Jellema en Hinke Ypes. Ype is overleden.

Kind van Ytje en Ype:
1 Hinke Jellema, geboren op donderdag 8 april 1824 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 april 1824. Hinke is overleden op zaterdag 27 april 1901 in Tietjerksteradeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 april 1901.

17 Bauke (Willems) Wielinga is geboren op donderdag 22 januari 1795 in Eestrum, zoon van Willem Oeb(e)les Wielinga en Jitske Baukes Elzinga. Bauke is overleden op vrijdag 12 oktober 1855 in Tietjerksteradeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 oktober 1855. Bauke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 mei 1820 in Tietjerksteradeel met Tjitske Alles Jongsma, 27 jaar oud. Tjitske is geboren in 1793, dochter van Alle Sybrens Jongsma en Grietje Fokes. Tjitske is overleden.

Kinderen van Bauke en Tjitske:
1 Willem (Baukes) Wielinga, geboren op donderdag 29 maart 1821 in Eestrum. Volgt 31.
2 Alle (Baukes) Wielinga, geboren op vrijdag 23 januari 1824 in Eestrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 januari 1824. Alle is overleden op vrijdag 24 augustus 1866 in Franeker, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1866.
3 Jitske (Baukes) Wielinga, geboren op maandag 22 januari 1827 in Eestrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 januari 1827. Jitske is overleden op maandag 11 april 1910 in Tietjerksteradeel, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1910.
4 Sybren (Baukes) Wielinga, geboren op maandag 6 augustus 1832 in Eestrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1832. Sybren is overleden op dinsdag 22 augustus 1837 in Eestrum, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1837.

18 Oebele Willems Wielinga is geboren op woensdag 1 november 1797 in Eestrum, zoon van Willem Oeb(e)les Wielinga en Jitske Baukes Elzinga. Hij is gedoopt op woensdag 6 december 1797 in Oostermeer. Oebele is overleden op woensdag 28 mei 1879 in Kooten, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 mei 1879. Oebele:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 27 februari 1819 in Tietjerksteradeel met Pietertje Pieters Koning, 21 jaar oud. Pietertje is geboren op woensdag 7 juni 1797 in Eestrum, dochter van Pieter Pieters Koning en Lyske Dirks of Durks. Zij is gedoopt op zondag 30 juli 1797 in Eestrum. Pietertje is overleden op maandag 8 januari 1838 in Achtkarspelen, 40 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 19 oktober 1839 in Tietjerksteradeel met Aukje Johannes (Akke) de Jong, 41 jaar oud. Akke is geboren in mei 1798 in De Valom, dochter van Johannes Jelles de Jong en Trijntje Sijtses van der Ploeg. Akke is overleden op zondag 29 december 1878, 80 jaar oud. Zij is weduwe van Errit Adzers de Vries (1787-1838), met wie zij trouwde op zaterdag 28 mei 1831 in Tietjerksteradeel.

Kinderen van Oebele en Pietertje:
1 Lysbert Oebeles Wielinga, geboren op vrijdag 17 september 1819 in Eestrum. Volgt 32.
2 Willem Oebeles Wielinga, geboren op donderdag 15 augustus 1822 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 1822. Willem is overleden op maandag 15 mei 1848 in Achtkarspelen, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1848. Hij is begraven op dinsdag 16 mei 1848 te Achtkarspelen.
3 Nn Wielinga, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 28 maart 1825 in Achtkarspelen. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1825.
4 Pieter Oebeles Wielinga, geboren op zaterdag 5 augustus 1826 in Achtkarspelen. Volgt 33.
5 Jitske Oebeles Wielinga, geboren op zondag 7 februari 1830 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1830. Jitske is overleden op maandag 15 februari 1830 in Achtkarspelen, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1830. Zij is begraven op dinsdag 16 februari 1830 te Achtkarspelen.
6 Jitske Oebele Wielinga, geboren op vrijdag 6 mei 1831 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 mei 1831. Jitske is overleden op dinsdag 28 september 1852 in Achtkarspelen, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 september 1852. Zij is begraven op woensdag 29 september 1852 te Achtkarspelen.
7 Bauke Oebeles Wielinga, geboren op maandag 26 mei 1834 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 mei 1834. Bauke is overleden op zondag 24 augustus 1851 in Achtkarspelen, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1851. Hij is begraven op maandag 25 augustus 1851 te Achtkarspelen.
8 Akke Oebeles Wielinga, geboren op zaterdag 7 oktober 1837 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 oktober 1837. Akke is overleden op vrijdag 18 december 1857 in Achtkarspelen, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 december 1857. Zij is begraven op zaterdag 19 december 1857 te Achtkarspelen.
Kind van Oebele en Akke:
1 Johannes Oebeles Wielinga, geboren op woensdag 27 januari 1841 in Kooten. Volgt 34.

19 Antje (Willems) Wielinga is geboren op zondag 30 november 1800 in Eestrum, dochter van Willem Oeb(e)les Wielinga en Jitske Baukes Elzinga. Antje is overleden op zaterdag 21 januari 1882 in Suameer, 81 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 7 december 1822 in Tietjerksteradeel met Martinus Hendriks van der Meulen, 31 jaar oud. Martinus is geboren op donderdag 17 november 1791 in Bergum, zoon van Hendrik van der Willems en Janke Jans. Martinus is overleden op vrijdag 31 augustus 1860 in Suameer, 68 jaar oud. Hij is weduwnaar van Baukjen Bokkes de Vries (±1793-vóór 1822), met wie hij trouwde op vrijdag 5 juli 1816 in Tietjerksteradeel.

Kinderen van Antje en Martinus:
1 Jitske Martinus van der Meulen, geboren op woensdag 21 mei 1823 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1823. Jitske is overleden op vrijdag 3 december 1824 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 december 1824.
2 Hendrik van der Meulen, geboren op dinsdag 17 augustus 1824 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op -1 18 augustus 24. Hendrik is overleden.
3 Willem Martinus van der Meulen, geboren op vrijdag 17 maart 1826 in Tietjerksteradeel. Volgt 35.
4 Jitske van der Meulen, geboren op zondag 13 januari 1828 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1828. Jitske is overleden.
5 Egbert (Martinus) van der Meulen, geboren op zaterdag 27 februari 1830 in Tietjerksteradeel. Volgt 36.
6 Akke van der Meulen, geboren op vrijdag 21 september 1832 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1832. Akke is overleden.
7 Yttje van der Meulen, geboren op vrijdag 1 juli 1836 in Suameer. Volgt 37.
8 Wytse van der Meulen, geboren op maandag 30 september 1839 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 oktober 1839. Wytse is overleden.
9 Trijntje Martinus van der Meulen, geboren op dinsdag 2 augustus 1842 in Tietjerksteradeel. Volgt 38.

20 Harmen (Willems) Wielinga is geboren op woensdag 27 maart 1805 in Eestrum, zoon van Willem Oeb(e)les Wielinga en Jitske Baukes Elzinga. Harmen is overleden. Harmen trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 16 maart 1839 in Tietjerksteradeel met Antje Eelses de Vries, 28 jaar oud. Antje is geboren in 1811 in Nijega, dochter van Eelse Foppes de Vries en Tettje Jacobs Douma. Antje is overleden.

Kinderen van Harmen en Antje:
1 Tetje (Harmens) Wielinga, geboren op vrijdag 21 juni 1839 in Eestrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1839. Tetje is overleden op donderdag 5 september 1850 in Tietjerksteradeel, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 september 1850.
2 Willem (Harmens) Wielinga, geboren op zondag 19 september 1841 in Eestrum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 september 1841. Willem is overleden op donderdag 27 januari 1927 in Tietjerksteradeel, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1927.
3 Jacob Harmens Wielinga, geboren op zondag 24 september 1843 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 september 1843. Jacob is overleden op zondag 3 december 1843 in Tietjerksteradeel, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1843.
4 Jitske Harmens Wielinga, geboren op zaterdag 4 oktober 1845 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1845. Jitske is overleden op zondag 26 december 1852 in Tietjerksteradeel, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1852.
5 Trijntje Harmens Wielinga, geboren op zondag 26 november 1848 in Oostermeer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1848. Trijntje is overleden op dinsdag 21 januari 1919 in Tietjerksteradeel, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 januari 1919.
6 Jitske Harmens Wielinga, geboren op zaterdag 22 april 1854 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 april 1854. Jitske is overleden op dinsdag 15 december 1914 in Tietjerksteradeel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1914.

21 Akke (Willems) Wielinga is geboren op zaterdag 3 maart 1810 in Eestrum, dochter van Willem Oeb(e)les Wielinga en Jitske Baukes Elzinga. Akke is overleden op vrijdag 3 maart 1837 in Eestrum, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 maart 1837. Akke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1834 in Tietjerksteradeel met Egbert Kornelis Sybenga. Hij is een zoon van Cornelis Everts Siebenga en Antje Egberts. Egbert is overleden.

Kinderen van Akke en Egbert:
1 Kornelis Sybenga, geboren op vrijdag 30 januari 1835 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 januari 1835. Kornelis is overleden.
2 Antje Sybenga, geboren op maandag 15 februari 1836 in Tietjerksteradeel. Volgt 39.

22 Oebele Syts van der Heide is geboren in 1796 in Drogeham, zoon van Syte Oeb(e)les (Siete) van der Heide en Eelkjen Thijssens Feenstra. Oebele is overleden. Oebele trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1821 in Achtkarspelen met Trijntje Jelles de Boer, 23 jaar oud. Trijntje is geboren in 1798 in Gerkesklooster, dochter van Jelle Ykes de Boer en Lutske Luitjens. Trijntje is overleden.

23 Lammert Sytes van der Heide is geboren op dinsdag 27 augustus 1811 in Drogeham, zoon van Syte Oeb(e)les (Siete) van der Heide en Eelkjen Thijssens Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 augustus 1811. Lammert is overleden. Lammert trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1841 in Achtkarspelen met Adriaantje Klazes Kamminga, 21 jaar oud. Adriaantje is geboren op woensdag 8 december 1819 in Gerkesklooster, dochter van Klaas Wybes Kamminga en Seeske Eises Sloterdijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 december 1819. Adriaantje is overleden op zaterdag 23 november 1895 in Achtkarspelen, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1895.

Kinderen van Lammert en Adriaantje:
1 Klaas van der Heide, geboren op zondag 24 juli 1842 in Gerkesklooster. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1842. Klaas is overleden.
2 Oeble van der Heide, geboren op zondag 8 september 1844. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 september 1844. Oeble is overleden.
3 Klaas van der Heide, geboren op woensdag 19 oktober 1853 in Gerkesklooster. Volgt 40.
4 Eelkje van der Heide, geboren op dinsdag 10 maart 1857 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 maart 1857. Eelkje is overleden.

24 Lammert Sipkes Wielinga is geboren op woensdag 11 maart 1812 in Bergum, zoon van Sipke Lammerts Wielinga en Rinske Johannes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1812. Lammert is overleden. Lammert trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17 januari 1835 in Tietjerksteradeel met Eelske Aukes Noordraven, 28 jaar oud. Eelske is geboren in 1807 in Bergum, dochter van Auke Jans Noordraven en Lutske Hedzers Douma. Eelske is overleden.

Kinderen van Lammert en Eelske:
1 Lutske (Lammerts) Wielinga, geboren op donderdag 23 oktober 1834 in Bergum. Volgt 41.
2 Rinske Johannes Wielinga, geboren op vrijdag 25 november 1836 in Bergum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1836. Rinske is overleden.
3 Baukjen (Lammerts) Wielinga, geboren op zaterdag 20 juli 1839 in Opeinde. Baukjen is overleden op vrijdag 13 april 1855 in Smallingerland, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 april 1855.
4 Henderika Wielinga, geboren op zondag 21 maart 1841 in Opeinde. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1841. Henderika is overleden.
5 Aukjen Wielinga, geboren op donderdag 9 maart 1843 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 maart 1843. Aukjen is overleden op donderdag 3 juni 1858 in Smallingerland, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juni 1858.
6 Sipke Wielinga, geboren op vrijdag 24 april 1846 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1846. Sipke is overleden.
7 Trijntje Wielinga, geboren op donderdag 9 mei 1850 in Smallingerland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1850. Trijntje is overleden.

25 Johannes Sipkes Wielinga is geboren op maandag 5 september 1814 in Bergum, zoon van Sipke Lammerts Wielinga en Rinske Johannes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 8 september 1814. Johannes is overleden op woensdag 31 januari 1883 in Tietjerksteradeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 februari 1883. Johannes trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 12 november 1845 in Tietjerksteradeel met Antje Tijsses Jansma, 23 jaar oud. Antje is geboren in 1822 in Bergum, dochter van Tijs Sjoerds Jansma en Antje Okkes Bosgra. Antje is overleden.

Kinderen van Johannes en Antje:
1 Sipke Johannes Wielinga, geboren omstreeks 1847 in Leeuwarden. Volgt 42.
2 Rinske (Johannes) Wielinga, geboren omstreeks 1853 in Leeuwarden. Volgt 43.
3 Tijs Johannes Wielinga, geboren op woensdag 30 januari 1856 in Bergum. Volgt 44.

26 Tjeerd (Sipkes) Wielinga is geboren op maandag 4 augustus 1817 in Bergum, zoon van Sipke Lammerts Wielinga en Rinske Johannes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1817. Tjeerd is overleden op donderdag 27 juli 1848 in Nijega, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1848. Tjeerd trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 8 februari 1839 in Smallingerland met Jeltje Wiegers Tiekstra, 28 jaar oud. Jeltje is geboren in maart 1810, dochter van Wieger Fokes Tiekstra en Klaaske Aukes Pijl. Jeltje is overleden op zondag 1 juni 1890 in Leeuwarden, 80 jaar oud.

Kinderen van Tjeerd en Jeltje:
1 Sipke (Tjeerds) Wielinga, geboren op donderdag 19 september 1839 in Nijega Sm.. Sipke is overleden.
2 Rinske (Tjeerds) Wielinga, geboren op donderdag 24 maart 1842 in Nijega Sm.. Volgt 45.
3 Klaaske Tjeerds Wielinga, geboren in 1845 in Tietjerksteradeel. Klaaske is overleden op maandag 7 februari 1848 in Tietjerksteradeel, 3 jaar oud.
4 Wieger Tjeerds Wielinga, geboren in 1848 in Tietjerksteradeel. Wieger is overleden op donderdag 22 maart 1849 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 maart 1849.

27 Bouwe Wielinga is geboren op donderdag 29 juni 1820 in Tietjerksteradeel, zoon van Sipke Lammerts Wielinga en Rinske Johannes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 juni 1820. Bouwe is overleden op dinsdag 21 november 1854 in Dokkum, 34 jaar oud. Bouwe trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 20 januari 1849 in Kollum met Sytske Hendriks Pallas voorheen Snijder, 37 jaar oud. Sytske is geboren op woensdag 18 september 1811 in Westergeest.

28 Hendrik (Sipkes) Wielinga is geboren op donderdag 12 december 1822 in Bergum Tietjerksteradeel, zoon van Sipke Lammerts Wielinga en Rinske Johannes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 december 1822. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zondag 9 mei 1847 in Tietjerksteradeel met Jacobje Heerkes Kasje, 38 jaar oud. Jacobje is geboren in 1809 in Siegerswoude/Opsterland, dochter van Heerke Jans Kasje en Marijke Jacobs Kloosterman. Jacobje is overleden.

Kinderen van Hendrik en Jacobje:
1 Heerke (Hendriks) Wielinga, geboren in 1849 in Niebert, gem. Marum/Groningen. Volgt 46.
2 Renske (Hendriks) Wielinga, geboren in 1850 in Marum/Groningen. Volgt 47.
3 Sipke (Hendriks) Wielinga, geboren in 1853 in Marum/Groningen. Volgt 48.

29 Jan (Sipkes) Wielinga is geboren op woensdag 1 augustus 1832 in Bergum, zoon van Sipke Lammerts Wielinga en Rinske Johannes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 augustus 1832. Jan is overleden. Jan trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 4 december 1852 in Achtkarspelen met Trijntje Johannes Akkerman. Trijntje is overleden.

Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Rinske Wielinga, geboren op zondag 7 november 1852 in Rottevalle/Achtkarspelen. Volgt 49.
2 Jantje Jans Wielinga, geboren op zaterdag 5 maart 1859 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1859. Jantje is overleden.
3 Bouwina Trijntje Wielinga, geboren op donderdag 9 januari 1862 in Termunten. Volgt 50.
4 Henderikus Wielinga, geboren op woensdag 25 maart 1868 in Groningen. Volgt 51.

30 Trijntje Sipkes Wielinga is geboren op zondag 28 juni 1835 in Tietjerksteradeel, dochter van Sipke Lammerts Wielinga en Rinske Johannes van der Meer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 juni 1835. Trijntje is overleden op maandag 2 april 1866 in Tietjerksteradeel, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1866. Trijntje trouwde met Rinze Alberts Keuning. Rinze is overleden.

Kinderen van Trijntje en Rinze:
1 Albert Keuning, geboren op vrijdag 2 december 1859 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1859. Albert is overleden.
2 Tettje Rinzes Keuning, geboren op donderdag 4 september 1862 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 september 1862. Tettje is overleden.
3 Tettje Rinzes Keuning, geboren op zaterdag 13 februari 1864 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1864. Tettje is overleden.

31 Willem (Baukes) Wielinga is geboren op donderdag 29 maart 1821 in Eestrum, zoon van Bauke (Willems) Wielinga en Tjitske Alles Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1821. Willem is overleden. Willem begon een relatie, 33 jaar oud, op donderdag 11 mei 1854 met Antje Egberts de Hoog, 33 jaar oud. Antje is geboren in 1821. Antje is overleden in 1901, 80 jaar oud.

Kind van Willem en Antje:
1 Nn Wielinga, levenloos geboren zoon, geboren in 1858. Hij is gedoopt in 1858.

32 Lysbert Oebeles Wielinga is geboren op vrijdag 17 september 1819 in Eestrum, dochter van Oebele Willems Wielinga en Pietertje Pieters Koning. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 september 1819. Lysbert is overleden. Lysbert trouwde, 23 jaar oud, op zondag 14 mei 1843 in Dantumadeel met Bokke Gerrits Meyer. Bokke is overleden.

Kind van Lysbert en Bokke:
1 Pietertje Meyer, geboren in 1844 in Wouterswoude/Dantumadeel. Volgt 52.

33 Pieter Oebeles Wielinga is geboren op zaterdag 5 augustus 1826 in Achtkarspelen, zoon van Oebele Willems Wielinga en Pietertje Pieters Koning. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 augustus 1826. Pieter is overleden op vrijdag 22 augustus 1873 in Achtkarspelen, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 augustus 1873. Pieter:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 maart 1854 in Achtkarspelen met Rinske van der Wal. Zij is een dochter van Teunis Klazes van der Wal en Akke Rinzes Huizinga.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 7 juni 1856 in Achtkarspelen met Antje Heines Talma, 38 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 30 december 1817 in Akkerwoude, dochter van Heine Meinderts Talma en Eelkje Sytes van der Ploeg. Antje is overleden op zaterdag 23 mei 1891 in Buitenpost, 73 jaar oud. Zij is weduwe van Gerrit Andries de Vries (1819-1850), met wie zij trouwde op zondag 9 mei 1847 in Dantumadeel.

Kinderen van Pieter en Antje:
1 Oebele (Pieters) Wielinga, geboren op maandag 16 maart 1857 in Achtkarspelen. Volgt 53.
2 Heine (Pieters) Wielinga, geboren op maandag 13 december 1858 in Kooten/Achtkarspelen. Volgt 54.

34 Johannes Oebeles Wielinga is geboren op woensdag 27 januari 1841 in Kooten, zoon van Oebele Willems Wielinga en Aukje Johannes (Akke) de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 28 januari 1841. Johannes is overleden op zaterdag 30 januari 1909 in Tietjerksteradeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 februari 1909. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 31 augustus 1867 in Kooten met Ymkje Hendriks de Boer, 23 jaar oud. Ymkje is geboren op maandag 1 januari 1844 in Kooten, dochter van Hendrik Tjeerds de Boer en Lijsbeth Andries de Vries. Ymkje is overleden op zondag 20 mei 1928 in Achtkarspelen, 84 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Ymkje:
1 Akke Johannes Wielinga, geboren op zaterdag 16 november 1867 om 08:00 in Twijzel. Volgt 55.
2 Oebele Johannes Wielinga, geboren op zondag 20 maart 1870 om 03:00 in Kooten. Volgt 56.
3 Elizabeth Johannes Wielinga, geboren op donderdag 4 april 1872 om 20:00 in Kooten. Volgt 57.
4 Trientje Johannes Wielinga, geboren op donderdag 1 oktober 1874 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 oktober 1874. Trientje is overleden.
5 Hendrik Johannes Wielinga, geboren op maandag 12 maart 1877 in Achtkarspelen. Volgt 58.
6 Jitske Johannes Wielinga, geboren op zaterdag 1 november 1879 in Achtkarspelen. Volgt 59.
7 Andreas Pieter (Pieter) Wielinga, geboren op dinsdag 23 mei 1882 in Achtkarspelen. Volgt 60.
8 Willem Johannes Wielinga, geboren op vrijdag 4 december 1885 in Achtkarspelen. Volgt 61.
9 Johannes Wielinga, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 18 april 1888 in Achtkarspelen. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1888.
10 Hiltje Johannes Wielinga, geboren op zaterdag 25 mei 1889 in Kooten. Volgt 62.

35 Willem Martinus van der Meulen is geboren op vrijdag 17 maart 1826 in Tietjerksteradeel, zoon van Martinus Hendriks van der Meulen en Antje (Willems) Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 maart 1826. Willem is overleden op dinsdag 1 augustus 1905 in Tietjerksteradeel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 augustus 1905. Willem trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1851 in Tietjerksteradeel met Boukje Teedes Jager, 29 jaar oud. Boukje is geboren in 1822, dochter van Teede Sytzes Jager en Volkjen Tammes Sijvers. Boukje is overleden vóór 1905, ten hoogste 83 jaar oud.

36 Egbert (Martinus) van der Meulen is geboren op zaterdag 27 februari 1830 in Tietjerksteradeel, zoon van Martinus Hendriks van der Meulen en Antje (Willems) Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1830. Egbert is overleden op vrijdag 16 augustus 1901 in Tietjerksteradeel, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1901. Egbert trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 16 mei 1860 in Tietjerksteradeel met Antje Veenstra, ongeveer 27 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1833, dochter van Ritske Gerrits Veenstra en Wytske Fokkes Jansma. Antje is overleden.

37 Yttje van der Meulen is geboren op vrijdag 1 juli 1836 in Suameer, dochter van Martinus Hendriks van der Meulen en Antje (Willems) Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juli 1836. Yttje is overleden op zaterdag 2 januari 1892 in Suameer, 55 jaar oud. Yttje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 19 augustus 1865 in Tietjerksteradeel met Folkert Fennema, 40 jaar oud. Folkert is geboren op zaterdag 19 maart 1825 in Suameer, zoon van Melle Folkerts Fennema en Trijntje Paulus de Jong. Folkert is overleden op donderdag 30 mei 1901 in Tietjerksteradeel, 76 jaar oud.

Kinderen van Yttje en Folkert:
1 Trijntje Folkerts Fennema, geboren op donderdag 22 november 1866 in Tietjerksteradeel. Trijntje is overleden op dinsdag 22 augustus 1922 in Tietjerksteradeel, 55 jaar oud.
2 Antje Folkerst Fennema, geboren op zaterdag 11 januari 1868 in Suameer. Antje is overleden op donderdag 2 juli 1868 in Suameer, 5 maanden oud.
3 Nn Fennema, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 10 mei 1869 in Tietjerksteradeel.
4 Martinus Folkerts Fennema, geboren op woensdag 4 mei 1870 in Tietjerksteradeel. Martinus is overleden op donderdag 21 juli 1870 in Tietjerksteradeel, 2 maanden oud.
5 Melle Folkerts Fennema, geboren op woensdag 4 mei 1870 in Tietjerksteradeel. Melle is overleden op vrijdag 22 juli 1870 in Tietjerksteradeel, 2 maanden oud.
6 Melle Folkerts Fennema, geboren op dinsdag 24 oktober 1871 in Suameer. Melle is overleden op vrijdag 1 augustus 1913 in Suameer, 41 jaar oud.
7 Martinus Folkerts Fennema, geboren op maandag 17 maart 1873 in Tietjerksteradeel. Martinus is overleden op maandag 14 juli 1873 in Tietjerksteradeel, 3 maanden oud.
8 Nn Fennema, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 26 juni 1874 in Tietjerksteradeel.
9 Martinus Folkerts Fennema, geboren op woensdag 11 februari 1880 in Suameer. Martinus is overleden in 1970 in Drachten, 90 jaar oud.

38 Trijntje Martinus van der Meulen is geboren op dinsdag 2 augustus 1842 in Tietjerksteradeel, dochter van Martinus Hendriks van der Meulen en Antje (Willems) Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 augustus 1842. Trijntje is overleden op vrijdag 26 februari 1915 in Tietjerksteradeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1915. Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 14 mei 1873 in Tietjerksteradeel met Symon Tjibbes van der Hei, ongeveer 30 jaar oud. Symon is geboren omstreeks 1843 in Drogeham, zoon van Tjibbe Gerrits van der Hei en Geeske Symens van Dijk. Symon is overleden.

39 Antje Sybenga is geboren op maandag 15 februari 1836 in Tietjerksteradeel, dochter van Egbert Kornelis Sybenga en Akke (Willems) Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 februari 1836. Antje is overleden op vrijdag 10 november 1911 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1911. Antje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1861 in Tietjerksteradeel met Gerben Jacobs Kempenaar, ongeveer 31 jaar oud. Gerben is geboren omstreeks 1830 in Sonnega, Weststellingwerf, zoon van Jacob Gerbens Kempenaar en Grietje Jans Zijlstra. Gerben is overleden.

40 Klaas van der Heide is geboren op woensdag 19 oktober 1853 in Gerkesklooster, zoon van Lammert Sytes van der Heide en Adriaantje Klazes Kamminga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1853. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17 mei 1877 in Achtkarspelen met Antje Kamstra, 27 jaar oud. Antje is geboren in 1850, dochter van Gerrit Gerrits Kamstra en Elske Roels Kasper. Antje is overleden.

41 Lutske (Lammerts) Wielinga is geboren op donderdag 23 oktober 1834 in Bergum, dochter van Lammert Sipkes Wielinga en Eelske Aukes Noordraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 oktober 1834. Lutske is overleden op zaterdag 17 juni 1871 in Tietjerksteradeel, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1871. Lutske trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1856 in Tietjerksteradeel met Andries Oebeles van der Veer, ongeveer 26 jaar oud. Andries is geboren omstreeks 1830, zoon van Oebele Andries van der Veer en Riemkjen Foekes van der Ruiten. Andries is overleden.

Kinderen van Lutske en Andries:
1 Oeble Andries van der Veer, geboren op zondag 14 september 1856 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 september 1856. Oeble is overleden.
2 Foeke Andries van der Veer, geboren op zaterdag 20 april 1861 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 april 1861. Foeke is overleden.
3 Lammert Andries van der Veer, geboren op woensdag 27 juli 1864 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1864. Lammert is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1864.
4 Oebele Andries van der Veer, geboren op zondag 12 mei 1867 in Tietjerksteradeel. Oebele is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 mei 1867.
5 Foeke Andries van der Veer, geboren op zaterdag 12 maart 1870 in Tietjerksteradeel. Foeke is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1870.

42 Sipke Johannes Wielinga is geboren omstreeks 1847 in Leeuwarden, zoon van Johannes Sipkes Wielinga en Antje Tijsses Jansma. Sipke is overleden op woensdag 31 januari 1883 in Tietjerksteradeel, ongeveer 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1883. Sipke trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1872 in Tietjerksteradeel met Wypke Melles Riemersma, ongeveer 27 jaar oud. Wypke is geboren omstreeks 1845 in Suameer, dochter van Melle Folkerts Riemersma en Ybeltje Alberts de Jager. Wypke is overleden.

Kinderen van Sipke en Wypke:
1 Antje Sipkes Wielinga, geboren op zaterdag 18 januari 1873 in Suameer. Volgt 63.
2 Melle Sipkes Wielinga, geboren omstreeks 1875 in Suameer. Volgt 64.
3 Ybeltje Sipkes Wielinga, geboren op zondag 25 maart 1877 in Suameer. Volgt 65.
4 Johannes Sipkes Wielinga, geboren op woensdag 25 juni 1879 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 juni 1879. Johannes is overleden.
5 Tjitske Sipkes Wielinga, geboren op donderdag 17 november 1881 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 november 1881. Tjitske is overleden.

43 Rinske (Johannes) Wielinga is geboren omstreeks 1853 in Leeuwarden, dochter van Johannes Sipkes Wielinga en Antje Tijsses Jansma. Rinske is overleden. Rinske trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1873 in Tietjerksteradeel met Sybe Jans Riedstra, ongeveer 22 jaar oud. Sybe is geboren omstreeks 1851 in Hardegarijp, zoon van Jan Sybes Riedstra en Antje Annes Krol. Sybe is overleden.

Kinderen van Rinske en Sybe:
1 Antje Sybes Riedstra, geboren omstreeks 1873 in Suameer. Volgt 66.
2 Japke Sybes Riedstra, geboren op donderdag 24 december 1874 in Suameer. Volgt 67.
3 Johanna Sybes Riedstra, geboren op zondag 21 oktober 1877 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 oktober 1877. Johanna is overleden.

44 Tijs Johannes Wielinga is geboren op woensdag 30 januari 1856 in Bergum, zoon van Johannes Sipkes Wielinga en Antje Tijsses Jansma. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 februari 1856. Tijs is overleden. Tijs trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1877 in Tietjerksteradeel met Trijntje Roels Nicolai, ongeveer 22 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1855 in Bergum, dochter van Roel Symens Nicolai en Antje Alberts van der Kooi. Trijntje is overleden.

Kinderen van Tijs en Trijntje:
1 Roel Tijsses Wielinga, geboren in 1878 in Bergum. Volgt 68.
2 Johannes Wielinga, geboren in 1880. Johannes is overleden op dinsdag 28 november 1899 in Achtkarspelen, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1899.
3 Antje Wielinga, geboren op vrijdag 23 december 1881 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 december 1881. Antje is overleden.
4 Sipke Wielinga, geboren op donderdag 22 november 1883 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 november 1883. Sipke is overleden.
5 Siemen Wielinga, geboren op donderdag 25 februari 1886 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 februari 1886. Siemen is overleden.
6 Symen Wielinga, geboren op maandag 11 juni 1894 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1894. Symen is overleden op zondag 23 september 1894 in Achtkarspelen, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 september 1894.
7 Siemen Wielinga, geboren op vrijdag 24 maart 1899 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 maart 1899. Siemen is overleden.

45 Rinske (Tjeerds) Wielinga is geboren op donderdag 24 maart 1842 in Nijega Sm., dochter van Tjeerd (Sipkes) Wielinga en Jeltje Wiegers Tiekstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 maart 1942. Rinske is overleden op donderdag 25 maart 1920 in Leeuwarden, 78 jaar oud. Rinske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1866 in Tietjerksteradeel met Jochum Hedzers Douma, 24 jaar oud. Jochum is geboren op zondag 13 februari 1842 in Hardegarijp, zoon van Hedzers Sybrens Douma en Sytske Jochums Broers. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 december 1866. Jochum is overleden op zondag 14 februari 1915 in Bergum, 73 jaar oud.

Kinderen van Rinske en Jochum:
1 Sytske Jochums Douma, geboren op zaterdag 15 december 1866 in Tietjerksteradeel. Sytske is overleden.
2 Tjeerd Jochums Douma, geboren op woensdag 6 januari 1869 in Bergum. Volgt 69.
3 Hedzer Jochums Douma, geboren op donderdag 20 oktober 1870 in Bergum. Volgt 70.
4 Sipke Jochums Douma, geboren op maandag 25 augustus 1879 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1879. Sipke is overleden.
5 Anne Jochums Douma, geboren in 1882 in Bergum. Volgt 71.


46 Heerke (Hendriks) Wielinga is geboren in 1849 in Niebert, gem. Marum/Groningen, zoon van Hendrik (Sipkes) Wielinga en Jacobje Heerkes Kasje. Heerke is overleden op donderdag 8 januari 1925 in Smallingerland, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1925. Heerke trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1873 in Achtkarspelen met Hendrikje Cornelis Zuidema, 27 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1846 in Bergum, dochter van Cornelis Willems Zuidema en Riemkje Freerks Brouwer. Hendrikje is overleden vóór 1925, ten hoogste 79 jaar oud.

47 Renske (Hendriks) Wielinga is geboren in 1850 in Marum/Groningen, dochter van Hendrik (Sipkes) Wielinga en Jacobje Heerkes Kasje. Renske is overleden op maandag 9 november 1896 in Kollumerland????, 46 jaar oud. Renske trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1890 in Tietjerksteradeel met Eelze Gerks van der Veer, 43 jaar oud. Eelze is geboren in 1847 in Eestrum, zoon van Gerk Pieters van der Veer en Doetje Lykeles. Eelze is overleden.

Kind van Renske en Eelze:

1 Gerk van der Veer, geboren op vrijdag 2 oktober 1891. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1891. Gerk is overleden.

48 Sipke (Hendriks) Wielinga is geboren in 1853 in Marum/Groningen, zoon van Hendrik (Sipkes) Wielinga en Jacobje Heerkes Kasje. Sipke is overleden. Sipke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 juni 1879 in Smallingerland met Taapke (Kornelis) Wagenaar, 23 jaar oud. Taapke is geboren in 1856 in Drachten, dochter van Kornelis Tabes Wagenaar en Grietje Symens Bruinsma. Taapke is overleden.

Kinderen van Sipke en Taapke:
1 Jacobje Sipkes Wielinga, geboren in 1880 in Tietjerksteradeel. Jacobje is overleden op dinsdag 28 november 1882 in Tietjerksteradeel, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1882.
2 Jacobje Sipkes Wielinga, geboren op zondag 25 maart 1883 in Suameer/Tietjerksteradeel. Volgt 72.
3 Trijntje (Sipkes) Wielinga, geboren op zondag 23 september 1888 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 september 1888. Trijntje is overleden.
4 Kornelis Wielinga, geboren op maandag 1 juni 1891 in Tietjerksteradeel. Volgt 73.
5 Symen Wielinga, geboren op woensdag 10 januari 1894 in Tietjerksteradeel. Volgt 74.
6 Heerco (Sipkes) Wielinga, geboren op vrijdag 27 maart 1896 in Tietjerksteradeel. Volgt 75.

49 Rinske Wielinga is geboren op zondag 7 november 1852 in Rottevalle/Achtkarspelen, dochter van Jan (Sipkes) Wielinga en Trijntje Johannes Akkerman. Rinske is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 november 1852. Rinske trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 26 oktober 1872 in Noorddijk met Jan Kintket, 23 jaar oud. Jan is geboren in 1849 in Hattum, zoon van Alexander Kintket en Jannetje Horst. Jan is overleden.

50 Bouwina Trijntje Wielinga is geboren op donderdag 9 januari 1862 in Termunten, dochter van Jan (Sipkes) Wielinga en Trijntje Johannes Akkerman. Bouwina is overleden op donderdag 13 december 1923 in Groningen, 61 jaar oud. Bouwina trouwde, 21 jaar oud, op zondag 30 september 1883 in Groningen met Tjeerd Elsinga, 25 jaar oud. Tjeerd is geboren op vrijdag 16 juli 1858 in Wolvega, zoon van Hendrik Lammerts Elsinga en Marijke Tjeerds de Lang. Tjeerd is overleden op zondag 12 januari 1947 in Groningen, 88 jaar oud.

Kinderen van Bouwina en Tjeerd:
1 Hendrikus Elsinga, geboren op dinsdag 7 augustus 1883 in Opwierde. Hendrikus is overleden op zaterdag 24 november 1956 in Warnsveld, 73 jaar oud.
2 Trijntje Elsinga, geboren op vrijdag 20 maart 1885 in Groningen. Trijntje is overleden.
3 Jan Elsinga, geboren op maandag 18 april 1887 in Groningen. Jan is overleden op maandag 21 april 1924 in Groningen, 37 jaar oud.
4 Trijntje Elsinga, geboren in 1897 in Groningen. Trijntje is overleden.
5 Johannes Elsinga, geboren op zaterdag 4 februari 1899 in Groningen. Johannes is overleden op vrijdag 5 april 1974, 75 jaar oud.
6 Rudolf Elsinga, geboren op dinsdag 27 januari 1903 in Groningen. Rudolf is overleden.
7 Willem Elsinga, geboren op woensdag 8 november 1905 in Groningen. Willem is overleden op maandag 19 juli 1976, 70 jaar oud.

51 Henderikus Wielinga is geboren op woensdag 25 maart 1868 in Groningen, zoon van Jan (Sipkes) Wielinga en Trijntje Johannes Akkerman. Henderikus is overleden. Henderikus trouwde, 25 jaar oud, op zondag 25 februari 1894 in Groningen met Martha de Vries, 28 jaar oud. Martha is geboren op donderdag 14 september 1865 in Noordhorn, dochter van Nn de Vries en Fetje de Vries. Martha is overleden.

52 Pietertje Meyer is geboren in 1844 in Wouterswoude/Dantumadeel, dochter van Bokke Gerrits Meyer en Lysbert Oebeles Wielinga. Pietertje is overleden. Pietertje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 15 december 1866 in Achtkarspelen met Gerben Bosma, 27 jaar oud. Gerben is geboren in 1839 in Twijzel, zoon van Berend Hendriks Bosma en Jacobje Jakobs Veenstra. Gerben is overleden.

53 Oebele (Pieters) Wielinga is geboren op maandag 16 maart 1857 in Achtkarspelen, zoon van Pieter Oebeles Wielinga en Antje Heines Talma. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1857. Oebele is overleden op maandag 22 juni 1925 in Tietjerksteradeel, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1925. Oebele trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 10 oktober 1885 in Tietjerksteradeel met Baukje Edzes de Vries, ongeveer 21 jaar oud. Baukje is geboren omstreeks 1864 in Tietjerk, dochter van Edze Kornelis de Vries en Grietje Wybes Rypkema. Baukje is overleden.

Kinderen van Oebele en Baukje:
1 Edze Wielinga, geboren op vrijdag 3 augustus 1888 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1888. Edze is overleden.
2 Grietje Wielinga, geboren op vrijdag 2 januari 1891 in Tietjerk. Volgt 76.
3 Pieter Wielinga, geboren op zaterdag 19 mei 1894 in Tietjerk. Volgt 77.
4 Heine Wielinga, geboren op zaterdag 21 september 1895 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1895. Heine is overleden op maandag 21 oktober 1895 in Tietjerksteradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 oktober 1895.

54 Heine (Pieters) Wielinga is geboren op maandag 13 december 1858 in Kooten/Achtkarspelen, zoon van Pieter Oebeles Wielinga en Antje Heines Talma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1858. Heine is overleden op dinsdag 15 juni 1926 in Tietjerksteradeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juni 1926. Heine trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16 februari 1888 in Tietjerksteradeel met Wytske Edzes de Vries, 20 jaar oud. Wytske is geboren in 1868 in Tietjerk, dochter van Edze Kornelis de Vries en Grietje Wybes Rypkema. Wytske is overleden.

Kinderen van Heine en Wytske:
1 Edze Wielinga, geboren op maandag 13 augustus 1888 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 augustus 1888. Edze is overleden.
2 Grietje Wielinga, geboren op woensdag 23 maart 1892 in Tietjerk. Volgt 78.
3 Antje Wielinga, geboren op maandag 12 november 1894 in Tietjerk. Volgt 79.
4 Baukje Wielinga, geboren op donderdag 19 april 1900 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1900. Baukje is overleden op vrijdag 25 mei 1900 in Tietjerksteradeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1900.

55 Akke Johannes Wielinga is geboren op zaterdag 16 november 1867 om 08:00 in Twijzel, dochter van Johannes Oebeles Wielinga en Ymkje Hendriks de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1867. Akke is overleden op donderdag 14 februari 1946 in Dantumadeel, 78 jaar oud. Akke trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1886 in Achtkarspelen met Pieter Huizinga, 21 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 19 december 1864 in Achtkarspelen, zoon van Jan Tjallings Huizinga en Geertje Egberts Conradi. Pieter is overleden op maandag 30 januari 1922 in Achtkarspelen, 57 jaar oud.

Kinderen van Akke en Pieter:
1 Nn Akke Johannes Wielinga zoon Huizinga, levenloos geboren zoon.
2 Jan Huizinga, geboren op zaterdag 14 mei 1892 in Achtkarspelen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1892. Jan is overleden.
3 Geertje Huizinga, geboren op dinsdag 11 augustus 1896 in Oenkerk. Volgt 80.
56 Oebele Johannes Wielinga (afb. 1 t/m 5) is geboren op zondag 20 maart 1870 om 03:00 in Kooten, zoon van Johannes Oebeles Wielinga en Ymkje Hendriks de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1870. Oebele is overleden op zaterdag 23 september 1967 in Ulrum, 97 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 27 september 1967 te Niekerk. Oebele trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1898 in Achtkarspelen met Grietje Oedzes Koster, 21 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 3 januari 1877 in Kooten, dochter van Oeds Jetzes Koster en Trijntje Kornelis Hoeksma. Grietje is overleden op woensdag 3 april 1968 in Ulrum, 91 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 6 januari 1968 te Niekerk.

Kinderen van Oebele en Grietje:
1 Johannes Wielinga, geboren op zondag 9 december 1900 in Twijzel. Volgt 81.
2 Trijntje Wielinga, geboren op zaterdag 8 februari 1902 in Twijzel. Volgt 82.
3 Ymkje (Emma) Wielinga, geboren op zaterdag 18 juli 1903 in Twijzel. Volgt 83.
4 Wikje Wielinga, geboren op vrijdag 4 augustus 1905 in Twijzel. Volgt 84.
5 Oeds Wielinga, geboren op vrijdag 8 februari 1907 in Houwerzijl (Vliedorp). Volgt 85.
6 Aukje Wielinga, geboren op maandag 22 augustus 1910 in Houwerzijl. Aukje is overleden op woensdag 6 september 1911 in Houwerzijl, 1 jaar oud.
7 Jetske Wielinga, geboren op maandag 21 augustus 1911 in Houwerzijl. Volgt 86.
8 Aukje Wielinga, geboren op zondag 13 juli 1913 in Houwerzijl. Volgt 87.
9 Hendrik Wielinga, geboren op maandag 5 april 1915 in Houwerzijl. Hendrik is overleden op maandag 10 april 1916 in Houwerzijl, 1 jaar oud.
10 Hendrika Wielinga, geboren op woensdag 22 november 1916 in Houwerzijl. Volgt 88.
11 Kornelis Wielinga, geboren op vrijdag 5 april 1918 in Houwerzijl. Volgt 89.
12 Oebele Wielinga, levenloos geboren zoon, geboren op de 9e van een onbekende maand in 1921 in Niekerk.

57 Elizabeth Johannes Wielinga is geboren op donderdag 4 april 1872 om 20:00 in Kooten, dochter van Johannes Oebeles Wielinga en Ymkje Hendriks de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1872. Elizabeth is overleden. Elizabeth trouwde met Johannes Hoving????.

Kind van Elizabeth en Johannes:
1 Johannes Hoving????, geboren op zondag 21 maart 1897 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1897. Johannes is overleden.

58 Hendrik Johannes Wielinga is geboren op maandag 12 maart 1877 in Achtkarspelen, zoon van Johannes Oebeles Wielinga en Ymkje Hendriks de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 maart 1877. Hendrik is overleden. Hendrik:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 19 mei 1904 in Tietjerksteradeel met Willemke van der Veen, 8 jaar oud. Willemke is geboren in 1896 in Zwaagwesteinde, dochter van Djoerd Hibbes van der Veen en Ytje Theunis Lourens. Willemke is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 mei 1920.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 16 maart 1912 met Feitje Kalverboon of Kalverboen. Feitje is overleden.

Kinderen van Hendrik en Willemke:
1 Djoerd Wielinga, geboren in 1910. Djoerd is overleden op woensdag 5 april 1911, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 april 1911.
2 Hibbe Theunis Wielinga, geboren in 1918 in Tietjerksteradeel. Hibbe is overleden op zaterdag 16 november 1918 in Tietjerksteradeel, geen jaar oud.
3 Djoerd Wielinga, geboren op maandag 3 mei 1920 in Tietjerksteradeel. Djoerd is overleden op donderdag 6 mei 1920 in Tietjerksteradeel, 3 dagen oud.
Kinderen van Hendrik en Feitje:
1 Hilke Teunis Wielinga, geboren in 1918. Hilke is overleden in 1918, geen jaar oud.
2 Djoerd Wielinga, geboren op maandag 3 mei 1920. Djoerd is overleden op donderdag 6 mei 1920, 3 dagen oud.

59 Jitske Johannes Wielinga is geboren op zaterdag 1 november 1879 in Achtkarspelen, dochter van Johannes Oebeles Wielinga en Ymkje Hendriks de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 november 1879. Jitske is overleden. Jitske trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 14 augustus 1897 in Achtkarspelen aktenr. 32 met S.K. Nicolai. S.K. is overleden.

60 Andreas Pieter (Pieter) Wielinga is geboren op dinsdag 23 mei 1882 in Achtkarspelen, zoon van Johannes Oebeles Wielinga en Ymkje Hendriks de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 mei 1882. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 15 november 1913 in Tietjerksteradeel met Trijntje Wijbenga, 25 jaar oud. Trijntje is geboren in 1888 in Zwaagwesteinde, dochter van Hendrik Wijbenga en Jantje van der Werff. Trijntje is overleden.

61 Willem Johannes Wielinga is geboren op vrijdag 4 december 1885 in Achtkarspelen, zoon van Johannes Oebeles Wielinga en Ymkje Hendriks de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 december 1885. Willem is overleden. Willem begon een relatie met nn. Zij is overleden.

Kinderen van Willem en nn:
1 Wielinga.
2 Wielinga.
3 Wielinga.
4 Wielinga.
5 Wielinga.
6 Wielinga.
7 Oebele Wielinga. Volgt 90.
8 Wielinga.

62 Hiltje Johannes Wielinga is geboren op zaterdag 25 mei 1889 in Kooten, dochter van Johannes Oebeles Wielinga en Ymkje Hendriks de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 mei 1889. Hiltje is overleden. Hiltje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 15 juni 1907 in Tietjerksteradeel met Cornelis Lindeboom, 23 jaar oud. Cornelis is geboren in 1884 in Hardegarijp, zoon van Albert Cornelis Lindeboom en Doetje Dirks Pietersma. Cornelis is overleden.

63 Antje Sipkes Wielinga is geboren op zaterdag 18 januari 1873 in Suameer, dochter van Sipke Johannes Wielinga en Wypke Melles Riemersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1873. Antje is overleden. Antje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1896 in Tietjerksteradeel met Willem Geerts Blom, ongeveer 25 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1871 in Bergum, zoon van Geert Willems Blom en Berber Pieters Spoor. Willem is overleden.

Kinderen van Antje en Willem:
1 Wypke Blom, geboren op maandag 5 april 1897 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 april 1897. Wypke is overleden.
2 Geert Blom, geboren op vrijdag 11 november 1898 in Tietjerksteradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 november 1898. Geert is overleden.

64 Melle Sipkes Wielinga is geboren omstreeks 1875 in Suameer, zoon van Sipke Johannes Wielinga en Wypke Melles Riemersma. Melle is overleden op woensdag 27 februari 1935 in Groningen, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 maart 1935. Melle trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1902 in Tietjerksteradeel met Pietje Johannes Fransbergen, ongeveer 25 jaar oud. Pietje is geboren omstreeks 1877 in Bergum, dochter van Johannes Sjuks Fransbergen en Eelkje Willems Veenstra. Pietje is overleden.

Kinderen van Melle en Pietje:
1 Martijntje Wielinga, geboren in 1911 in Tietjerksteradeel. Martijntje is overleden op donderdag 7 juli 1927 in Tietjerksteradeel, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 juli 1927.
2 Anna Wielinga, geboren in 1915 in Bergum. Volgt 91.

65 Ybeltje Sipkes Wielinga is geboren op zondag 25 maart 1877 in Suameer, dochter van Sipke Johannes Wielinga en Wypke Melles Riemersma. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 maart 1877. Ybeltje is overleden op maandag 21 september 1953 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Ybeltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1899 in Tietjerksteradeel met Harmen Uilkes van der Wal, ongeveer 30 jaar oud. Harmen is geboren omstreeks 1869 in Hardegarijp, zoon van Uilke Johannes van der Wal en Antje Ybeles van der Veen. Harmen is overleden.

Kind van Ybeltje en Harmen:
1 Johannes van der Wal, geboren op donderdag 3 april 1902 in Lemmer. Johannes is overleden op zaterdag 21 april 1945 in Goutum, 43 jaar oud.

66 Antje Sybes Riedstra is geboren omstreeks 1873 in Suameer, dochter van Sybe Jans Riedstra en Rinske (Johannes) Wielinga. Antje is overleden. Antje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 14 december 1895 in Tietjerksteradeel met Bernardus Ehlhart, ongeveer 21 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1874 in Leeuwarden, zoon van Jacob Ehlhart en Rinske Bergman. Bernardus is overleden.

67 Japke Sybes Riedstra is geboren op donderdag 24 december 1874 in Suameer, dochter van Sybe Jans Riedstra en Rinske (Johannes) Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1874. Japke is overleden. Japke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 24 oktober 1896 in Tietjerksteradeel met Jan Nestra, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1873 in Leeuwarden, zoon van Tjisse Nestra en Rinske van den Berg. Jan is overleden.

68 Roel Tijsses Wielinga is geboren in 1878 in Bergum, zoon van Tijs Johannes Wielinga en Trijntje Roels Nicolai. Roel is overleden. Roel trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1902 in Leek met Aaltje van der Schaaf, 21 jaar oud. Aaltje is geboren in 1881 in Leek, dochter van Harm van der Schaaf en Ebeltje Haak. Aaltje is overleden.

69 Tjeerd Jochums Douma is geboren op woensdag 6 januari 1869 in Bergum, zoon van Jochum Hedzers Douma en Rinske (Tjeerds) Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1869. Tjeerd is overleden. Tjeerd trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 1 juni 1893 in Tietjerksteradeel met Janna Gosses van der Heide, 25 jaar oud. Janna is geboren in 1868 in Bergum, dochter van Gosse Annes van der Heide en Joukje Klazes Krol. Janna is overleden.

70 Hedzer Jochums Douma is geboren op donderdag 20 oktober 1870 in Bergum, zoon van Jochum Hedzers Douma en Rinske (Tjeerds) Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1870. Hedzer is overleden. Hedzer trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 6 april 1911 in Tietjerksteradeel met Ynske Postmus, 24 jaar oud. Ynske is geboren in 1887 in Leeuwarden, dochter van Jacob Postmus en Aaltje Meyer. Ynske is overleden.

71 Anne Jochums Douma is geboren in 1882 in Bergum, zoon van Jochum Hedzers Douma en Rinske (Tjeerds) Wielinga. Anne is overleden. Anne trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1908 in Tietjerksteradeel met Johanna Jelmers Haanstra, 24 jaar oud. Johanna is geboren in 1884 in Bergum, dochter van Jelmer Jans Haanstra en Beitske Hendriks Huizinga. Johanna is overleden.

72 Jacobje Sipkes Wielinga is geboren op zondag 25 maart 1883 in Suameer/Tietjerksteradeel, dochter van Sipke (Hendriks) Wielinga en Taapke (Kornelis) Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 maart 1883. Jacobje is overleden. Jacobje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 18 juli 1912 in Tietjerksteradeel met Anne Johannes van der Meulen, 25 jaar oud. Anne is geboren in 1887 in Dokkum, zoon van Pieter van der Meulen en Christina Faber. Anne is overleden.

73 Kornelis Wielinga is geboren op maandag 1 juni 1891 in Tietjerksteradeel, zoon van Sipke (Hendriks) Wielinga en Taapke (Kornelis) Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 juni 1891. Kornelis is overleden. Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 mei 1917 in Tietjerksteradeel met Froukje Jansma, 25 jaar oud. Froukje is geboren in 1892, dochter van Binne Jansma en Hendrikje Wobbes Pebesma. Froukje is overleden.

74 Symen Wielinga is geboren op woensdag 10 januari 1894 in Tietjerksteradeel, zoon van Sipke (Hendriks) Wielinga en Taapke (Kornelis) Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 januari 1894. Symen is overleden. Symen trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1918 in Tietjerksteradeel met Tjitske Mulder, 27 jaar oud. Tjitske is geboren in 1891, dochter van Jan Annes Mulder en Wipke Klazes Veenstra. Tjitske is overleden.

75 Heerco (Sipkes) Wielinga is geboren op vrijdag 27 maart 1896 in Tietjerksteradeel, zoon van Sipke (Hendriks) Wielinga en Taapke (Kornelis) Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1896. Heerco is overleden. Heerco trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 6 juni 1918 in Tietjerksteradeel met Froukje de Vries, 32 jaar oud. Froukje is geboren in 1886, dochter van Jan de Vries en Antje Hylkema. Froukje is overleden.

76 Grietje Wielinga is geboren op vrijdag 2 januari 1891 in Tietjerk, dochter van Oebele (Pieters) Wielinga en Baukje Edzes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1891. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1916 in Tietjerksteradeel met Kornelis Boersma, ongeveer 28 jaar oud. Kornelis is geboren omstreeks 1888 in Buitenpost, zoon van Hart Boersma en Metje Nieuwenhuis. Kornelis is overleden.

Kind van Grietje en Kornelis:
1 Baukje Boersma, geboren in 1918 in Tietjerksteradeel. Baukje is overleden op zondag 14 april 1918 in Tietjerksteradeel, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 april 1918.

77 Pieter Wielinga is geboren op zaterdag 19 mei 1894 in Tietjerk, zoon van Oebele (Pieters) Wielinga en Baukje Edzes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1894. Pieter is overleden. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 augustus 1920 in Tietjerksteradeel met Tietje Kootstra, ongeveer 18 jaar oud. Tietje is geboren omstreeks 1902 in Tietjerk, dochter van Gauke Melles Kootstra en Sijkje Huizinga. Tietje is overleden.

78 Grietje Wielinga is geboren op woensdag 23 maart 1892 in Tietjerk, dochter van Heine (Pieters) Wielinga en Wytske Edzes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 maart 1892. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1919 in Tietjerksteradeel met Gjalt Dupon, ongeveer 23 jaar oud. Gjalt is geboren omstreeks 1896 in Nijega Sm., zoon van Jan Dupon en Grietje de Jong. Gjalt is overleden.

79 Antje Wielinga is geboren op maandag 12 november 1894 in Tietjerk, dochter van Heine (Pieters) Wielinga en Wytske Edzes de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1894. Antje is overleden. Antje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1922 in Tietjerksteradeel met Jakob Bosma, ongeveer 31 jaar oud. Jakob is geboren omstreeks 1891 in Twijzel, zoon van Gerrit Atzes Bosma en Hielkje Anthonies Deknatel. Jakob is overleden.

80 Geertje Huizinga is geboren op dinsdag 11 augustus 1896 in Oenkerk, dochter van Pieter Huizinga en Akke Johannes Wielinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1896. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 29 januari 1916 in Achtkarspelen met Haitse Epema, ongeveer 19 jaar oud. Haitse is geboren omstreeks 1897 in Zwaagwesteinde, zoon van Hendrik Epema en Selie van der Veen. Haitse is overleden.

81 Johannes Wielinga (afb. 6 t/m 9) is geboren op zondag 9 december 1900 in Twijzel, zoon van Oebele Johannes Wielinga en Grietje Oedzes Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1900. Johannes is overleden op maandag 28 augustus 1967 in Kalamazoo Mi. USA, 66 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 31 augustus 1967 te Kalamazoo Mi. USA. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 mei 1924 in Niekerk met Berendina Buitjes, 22 jaar oud. Berendina is geboren op zondag 27 april 1902 in Zoutkamp. Berendina is overleden op zondag 19 december 1982 in Kalamazoo Mi. USA, 80 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 23 december 1982 te Kalamazoo Mi. USA.

Kinderen van Johannes en Berendina:
1 Berentje (Ann) Wielinga, geboren op woensdag 20 mei 1925 in Niekerk. Volgt 92.
2 Grietje (Grace) Wielinga, geboren op dinsdag 28 februari 1928 in Niekerk. Volgt 93.
3 Johanna D. (Jo) Wielinga, geboren op donderdag 20 september 1934 in Shelbyville Mi. USA. Volgt 94.

82 Trijntje Wielinga is geboren op zaterdag 8 februari 1902 in Twijzel, dochter van Oebele Johannes Wielinga en Grietje Oedzes Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1902. Trijntje is overleden op maandag 9 december 1991 in Enumatil, 89 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 14 december 1991 te Leens. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 mei 1926 in Leens met Sikke Ritsema, 21 jaar oud. Sikke is geboren op dinsdag 2 mei 1905 in Leens. Sikke is overleden op maandag 25 maart 1946 in Leens, 40 jaar oud.

Kinderen van Trijntje en Sikke:
1 Grietje Ritsema, geboren op woensdag 2 maart 1927 in Houwerzijl. Volgt 95.
2 Geertje Ritsema, geboren op zaterdag 4 augustus 1928 in Leens. Volgt 96.
3 Oebele Ritsema, geboren op donderdag 23 oktober 1930 in Leens. Volgt 97.
4 Geert Ritsema, geboren op donderdag 18 augustus 1932 in Leens. Volgt 98.
5 Trientje Ritsema, geboren op zondag 6 oktober 1935 in Leens. Volgt 99.

Ympkje Wielinga  Charles en Ympkje Familie Charles en Ympkje Dijkstra  Ympkje en Charles
10 Ympkje Wielinga 11 Charles en Ympkje 12 Familie Charles en Ympkje Dijkstra 13 Ympkje en Charles
83 Ymkje (Emma) Wielinga (afb. 10 t/m 13) is geboren op zaterdag 18 juli 1903 in Twijzel, dochter van Oebele Johannes Wielinga en Grietje Oedzes Koster. Emma is overleden op vrijdag 29 september 1989 in Jamestown Mi. USA, 86 jaar oud. Zij is begraven op maandag 2 oktober 1989 te Jamestown Mi. USA. Emma trouwde met Tjerk (Charles) Dijkstra. Charles is geboren op donderdag 12 juni 1902. Charles is overleden op zaterdag 13 januari 1968 in Jamestown Mi. USA, 65 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 16 januari 1968 te Jamestown Mi. USA.

Kinderen van Emma en Charles:
John Dijkstra
14 John Dijkstra
1 Gertrude Dijkstra, geboren op zondag 23 mei 1926 in Wyoming Mi. USA. Volgt 100.
2 Andrew Dijkstra, geboren op woensdag 4 mei 1927 in Wyoming Mi. USA. Volgt 101.
3 Albert Dijkstra, geboren op vrijdag 29 maart 1929 in Wyoming Mi. USA. Volgt 102.
4 John Dijkstra (afb. 14), geboren in 1931 in Wyoming Mi. USA. John is overleden in 1947 in Jamestown Mi. USA, 16 jaar oud (oorzaak: Auto ongeluk).
5 Charles Dijkstra, geboren op zaterdag 30 november 1935 in Burnips Mi. USA. Volgt 103.
6 Edward Dijkstra, geboren op woensdag 17 november 1937 in Burnips Mi. USA. Volgt 104.

Familie Writser en Wikje Werkman
15 Familie Writser en Wikje Werkman
84 Wikje Wielinga (afb. 15) is geboren op vrijdag 4 augustus 1905 in Twijzel, dochter van Oebele Johannes Wielinga en Grietje Oedzes Koster. Wikje is overleden op maandag 28 september 1981 in Zuidlaren, 76 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 2 oktober 1964 te Leens. Wikje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 30 mei 1929 in Leens met Writser Werkman, 19 jaar oud. Writser is geboren op maandag 4 oktober 1909 in Hornhuizen. Writser is overleden op dinsdag 16 juni 1964 in Leens, 54 jaar oud.

Kinderen van Wikje en Writser:
1 Pieterke Werkman, geboren op maandag 14 oktober 1929 in Leens. Volgt 105.
2 Oebele Werkman, geboren op zaterdag 17 september 1932 in Zuurdijk. Oebele is overleden op zondag 24 september 1933 in Zuurdijk, 1 jaar oud.
3 Grietje Werkman, geboren op maandag 1 juli 1935 in Zuurdijk. Volgt 106.
4 Oebele (Oscar) Werkman, geboren op vrijdag 16 september 1938 in Zuurdijk. Volgt 107.
5 Jacob Werkman, geboren op zaterdag 10 januari 1942 in Zuurdijk. Volgt 108.

Oeds Familie Oeds Wielinga
16 Oeds 17 Familie Oeds Wielinga
85 Oeds Wielinga (afb. 16 en 17) is geboren op vrijdag 8 februari 1907 in Houwerzijl (Vliedorp), zoon van Oebele Johannes Wielinga en Grietje Oedzes Koster. Oeds is overleden op zondag 7 september 1997 in Kalamazoo Mi. USA, 90 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 10 september 1997 te Kalamazoo Mi. USA. Oeds trouwde, 27 jaar oud, op zondag 16 september 1934 met Violet Stratton, 26 jaar oud. Violet is geboren op vrijdag 17 januari 1908 in Plainwell, Mi. USA. Violet is overleden op zondag 26 februari 1950 in Kalamazoo Mi. USA, 42 jaar oud.

Kinderen van Oeds en Violet:
1 Albert John Wielinga, geboren op zaterdag 7 september 1935 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 109.
2 Ruth E. Wielinga, geboren op zaterdag 14 januari 1939 in Otsego, Mi. USA. Volgt 110.
3 Kornelis Jay Wielinga, geboren op maandag 1 oktober 1945 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 111.
4 Jerry Oscar Wielinga, geboren op woensdag 1 oktober 1947 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 112.
5 Crace Ann Wielinga, geboren op zondag 2 januari 1949 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 113.

Familie Hendrik en Jetske van Huis
18 Familie Hendrik en Jetske van Huis
86 Jetske Wielinga (afb. 18) is geboren op maandag 21 augustus 1911 in Houwerzijl, dochter van Oebele Johannes Wielinga en Grietje Oedzes Koster. Jetske is overleden op zondag 21 juni 1998 in Purmerland, 86 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 25 juni 1998 te Purmerland. Jetske trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 19 mei 1932 in Ulrum met Hendrik van Huis, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 29 november 1908 in Warfhuizen. Hendrik is overleden op dinsdag 17 september 1985 in Purmerland, 76 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 21 september 1985 te Purmerland.

Kind van Jetske en Hendrik:
1 Grietje van Huis, geboren op vrijdag 17 mei 1935 in Purmerland. Volgt 114.

Familie Luit en Aukje Lap
19 Familie Luit en Aukje Lap
87 Aukje Wielinga (afb. 19) is geboren op zondag 13 juli 1913 in Houwerzijl, dochter van Oebele Johannes Wielinga en Grietje Oedzes Koster. Aukje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 18 mei 1933 in Wehe den Hoorn met Luitje Lap, 23 jaar oud. Luitje is geboren op woensdag 23 februari 1910 in Zuurdijk. Luitje is overleden op zondag 29 oktober 1995 in Leens, 85 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 3 november 1995 te Leens.

Kinderen van Aukje en Luitje:
1 Grietje Lap, geboren op vrijdag 20 oktober 1933 in Zuurdijk. Volgt 115.
2 Titie Lap, geboren op zondag 22 maart 1936 in Zuurdijk. Volgt 116.
3 Ymkje Lap, geboren op vrijdag 21 april 1944 in Zuurdijk. Volgt 117.
4 Jaap Lap, geboren op vrijdag 4 juli 1947 in Zuurdijk. Volgt 118.

Egbert en Henderika
20 Egbert en Henderika
88 Hendrika Wielinga (afb. 20) is geboren op woensdag 22 november 1916 in Houwerzijl, dochter van Oebele Johannes Wielinga en Grietje Oedzes Koster. Hendrika is overleden op zondag 11 mei 2003 in Zuidhorn, 86 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 16 mei 2003 te Ulrum. Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op maandag 26 mei 1941 in Leens met Egbert Korhorn, 25 jaar oud. Egbert is geboren op dinsdag 21 maart 1916 in Oldehove. Egbert is overleden op zondag 15 augustus 2004 in Zuidhorn, 88 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 20 augustus 2004 te Ulrum.

Kinderen van Hendrika en Egbert:
1 Grietje Korhorn, geboren op dinsdag 17 maart 1942 in Warfhuizen. Volgt 119.
2 Derk Korhorn, geboren op zondag 22 augustus 1943 in Warfhuizen. Volgt 120.
3 Roelfke Korhorn, geboren op maandag 15 december 1947 in Warfhuizen. Volgt 121.
4 Oebelina Korhorn, geboren op maandag 5 september 1955 in Warfhuizen. Volgt 122.
89 Kornelis Wielinga (afb. 21 t/m 24) is geboren op vrijdag 5 april 1918 in Houwerzijl, zoon van Oebele Johannes Wielinga en Grietje Oedzes Koster. Kornelis is overleden op vrijdag 26 augustus 1994 in Enschede, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 31 augustus 1994 te Usselo. Kornelis trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 2 november 1945 in Enschede met Anna Dikken (afb. 25 en 26), 24 jaar oud. Anna is geboren op dinsdag 16 augustus 1921 in Enschede.

Kinderen van Kornelis en Anna:
1 Iebeltje (Elly) Wielinga, geboren op vrijdag 13 december 1946 om 02:00 in Lattrop gem. Denekamp. Volgt 123.
2 Oebele Johannes (Han) Wielinga, geboren op woensdag 28 november 1951 om 11:05 in Lattrop gem. Denekamp. Volgt 124.
3 Harm Wielinga, levenloos geboren zoon, geboren op de 7e van een onbekende maand in 1953 om 15:00 in Jubbega.
4 Harm (Harry) Wielinga, geboren op vrijdag 12 april 1957 om 16:05 in Oudehorne. Volgt 125.

90 Oebele Wielinga, zoon van Willem Johannes Wielinga en nn. Oebele begon een relatie met NN partner Oebele Wielinga.

Kind van Oebele en NN partner Oebele Wielinga:
1 Anneke Wielinga.

91 Anna Wielinga is geboren in 1915 in Bergum, dochter van Melle Sipkes Wielinga en Pietje Johannes Fransbergen. Anna is overleden op zaterdag 25 mei 1946 in Grijpskerk, 31 jaar oud. Anna trouwde met Sijtze Veenstra.

92 Berentje (Ann) Wielinga is geboren op woensdag 20 mei 1925 in Niekerk, dochter van Johannes Wielinga en Berendina Buitjes. Ann trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 2 september 1944 met Harvey ten Brink, 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1961. Harvey is geboren op dinsdag 5 maart 1918.

Kind van Ann en Harvey:
1 Diann Mary ten Brink, geboren op woensdag 9 maart 1949 in Kalamazoo Mi. USA. Volgt 126.

Grace en John Holthouse 2006 Holthouse family 2006
27 Grace en John Holthouse 2006 28 Holthouse family 2006
93 Grietje (Grace) Wielinga is geboren op dinsdag 28 februari 1928 in Niekerk, dochter van Johannes Wielinga en Berendina Buitjes. Grace trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 1 juli 1949 in Kalamazoo Mi. USA met John Holthouse (afb. 27 en 28), 23 jaar oud. John is geboren op zondag 20 juni 1926 in Kalamazoo Mi. USA. John is overleden.

Kinderen van Grace en John:
1 Mariann Holthouse, geboren op zondag 15 juni 1952 in Kalamazoo Mi. USA. Volgt 127.
2 Robert John Holthouse, geboren op maandag 7 december 1953 in Kalamazoo Mi. USA. Volgt 128.
3 Jeanne B. Holthouse, geboren op zondag 29 april 1956 in Kalamazoo Mi. USA. Volgt 129.

Jo Wielinga
29 Jo Wielinga
94 Johanna D. (Jo) Wielinga (afb. 29) is geboren op donderdag 20 september 1934 in Shelbyville Mi. USA, dochter van Johannes Wielinga en Berendina Buitjes. Jo trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 18 maart 1955 in Kalamazoo Mi. USA met Donald Koning, 21 jaar oud. Donald is geboren op maandag 20 november 1933 in Kalamazoo Mi. USA.

Kinderen van Jo en Donald:
1 Jan Louise Koning, geboren op maandag 27 april 1959 in Kalamazoo Mi. USA. Volgt 130.
2 Joyce Louise Koning, geboren op woensdag 27 juni 1962 in Kalamazoo Mi. USA. Volgt 131.

95 Grietje Ritsema is geboren op woensdag 2 maart 1927 in Houwerzijl, dochter van Sikke Ritsema en Trijntje Wielinga. Grietje trouwde met Miente Dijkstra. Miente is geboren op zaterdag 25 juli 1925. Miente is overleden op zondag 21 mei 2006 in Groningen, 80 jaar oud.

Kinderen van Grietje en Miente:
1 Machiel Dijkstra, geboren op woensdag 6 januari 1954. Volgt 132.
2 Sikke (Sikko) Dijkstra, geboren op zaterdag 21 mei 1955. Volgt 133.
3 Oebel Dijkstra, geboren op dinsdag 25 september 1956. Volgt 134.
4 Freeke Dijkstra, geboren op zaterdag 28 maart 1959.
5 Trijntje Dijkstra, geboren op maandag 28 oktober 1963. Volgt 135.
6 Jantje (Jannie) Dijkstra, geboren op maandag 28 oktober 1963. Volgt 136.

96 Geertje Ritsema is geboren op zaterdag 4 augustus 1928 in Leens, dochter van Sikke Ritsema en Trijntje Wielinga. Geertje trouwde met Tammo Steenbergen. Tammo is geboren op zaterdag 29 december 1928.

Kinderen van Geertje en Tammo:
1 Pieter Steenbergen, geboren op vrijdag 7 december 1956. Volgt 137.
2 Trijntje Steenbergen, geboren op dinsdag 14 juli 1959. Volgt 138.
3 Sikke Steenbergen, geboren op vrijdag 5 januari 1962. Volgt 139.
4 Jacoba Steenbergen, geboren op zondag 24 januari 1965. Volgt 140.

97 Oebele Ritsema is geboren op donderdag 23 oktober 1930 in Leens, zoon van Sikke Ritsema en Trijntje Wielinga. Oebele trouwde met Anna Hilda (Annie) Wiegers. Annie is geboren op vrijdag 18 september 1931.

Kinderen van Oebele en Annie:
1 Johannea Francisca (Joke) Ritsema, geboren op -1 23 november 58. Volgt 141.
2 Sikko Ritsema, geboren op woensdag 5 april 1961. Volgt 142.
3 André Frederik Ritsema, geboren op zaterdag 5 oktober 1963. Volgt 143.
4 Catharina Nienke (Carin) Ritsema, geboren op woensdag 27 december 1967. Volgt 144.

98 Geert Ritsema is geboren op donderdag 18 augustus 1932 in Leens, zoon van Sikke Ritsema en Trijntje Wielinga. Geert trouwde met Jitske Wijbenga. Jitske is geboren op maandag 2 april 1934.

Kinderen van Geert en Jitske:
1 Sikke Ritsema, geboren op maandag 26 januari 1959. Volgt 145.
2 Janke Ritsema, geboren op zondag 4 juni 1961.
3 Trijntje Ritsema, geboren op dinsdag 29 oktober 1963. Volgt 146.
4 Riemer Ritsema, geboren op zondag 16 januari 1966.
5 Grietje Ritsema, geboren op woensdag 27 december 1967. Volgt 147.

99 Trientje Ritsema is geboren op zondag 6 oktober 1935 in Leens, dochter van Sikke Ritsema en Trijntje Wielinga. Trientje trouwde met George Cornelis Klamer. George is geboren op zondag 5 april 1931.

Kinderen van Trientje en George:
1 Trijntje Klamer, geboren op donderdag 8 november 1956. Volgt 148.
2 Renze Klamer, geboren op zaterdag 23 mei 1959. Volgt 149.
3 Yvonne Klamer, geboren op woensdag 11 september 1963. Volgt 150.
4 Sicco Klamer, geboren op vrijdag 12 augustus 1966. Volgt 151.

100 Gertrude Dijkstra is geboren op zondag 23 mei 1926 in Wyoming Mi. USA, dochter van Tjerk (Charles) Dijkstra en Ymkje (Emma) Wielinga. Gertrude is overleden. Gertrude trouwde met Marvin Hollerman. Marvin is overleden.

Kinderen van Gertrude en Marvin:
1 Evelyn Harris Hollerman.
2 Marvin Hollerman. Volgt 152.

Andrew Dijkstra
30 Andrew Dijkstra
101 Andrew Dijkstra (afb. 30) is geboren op woensdag 4 mei 1927 in Wyoming Mi. USA, zoon van Tjerk (Charles) Dijkstra en Ymkje (Emma) Wielinga. Andrew is overleden op vrijdag 28 januari 1977 in Grandville Mi. USA, 49 jaar oud. Andrew trouwde met Mildred. Mildred is overleden.

Kinderen van Andrew en Mildred:
1 (Pleeg) Diane Dijkstra.
2 (Pleeg) Linda Dijkstra.

102 Albert Dijkstra is geboren op vrijdag 29 maart 1929 in Wyoming Mi. USA, zoon van Tjerk (Charles) Dijkstra en Ymkje (Emma) Wielinga. Albert trouwde met Vera.

Kinderen van Albert en Vera:
1 Kind Albert Dijkstra Dijkstra.
2 Kind Albert Dijkstra Dijkstra.
3 Kind Albert Dijkstra Dijkstra.
4 Kind Albert Dijkstra Dijkstra.
5 Kind Albert Dijkstra Dijkstra.

103 Charles Dijkstra is geboren op zaterdag 30 november 1935 in Burnips Mi. USA, zoon van Tjerk (Charles) Dijkstra en Ymkje (Emma) Wielinga. Charles trouwde met Esther.

Kinderen van Charles en Esther:
1 Kind Charles Dijkstra Dijkstra.
2 Kind Charles Dijkstra Dijkstra.
3 Kind Charles Dijkstra Dijkstra.
4 Kind Charles Dijkstra Dijkstra.
5 Kind Charles Dijkstra Dijkstra.

104 Edward Dijkstra is geboren op woensdag 17 november 1937 in Burnips Mi. USA, zoon van Tjerk (Charles) Dijkstra en Ymkje (Emma) Wielinga. Edward trouwde met Shirley.

Kinderen van Edward en Shirley:
1 Kind Edward Dijkstra Dijkstra.
2 Kind Edward Dijkstra Dijkstra.
3 Kind Edward Dijkstra Dijkstra.
4 Kind Edward Dijkstra Dijkstra.

105 Pieterke Werkman is geboren op maandag 14 oktober 1929 in Leens, dochter van Writser Werkman en Wikje Wielinga. Pieterke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 25 juni 1953 in Zuidhorn met Hendrik Stoit, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 2 november 1929 in Noordhorn.

Kinderen van Pieterke en Hendrik:
1 Jakob Stoit, geboren op maandag 12 april 1954 in Noordhorn. Volgt 153.
2 Writser Stoit, geboren op donderdag 21 april 1955 in Noordhorn. Volgt 154.
3 Ynje Wina Stoit, geboren op woensdag 15 oktober 1958. Volgt 155.

106 Grietje Werkman is geboren op maandag 1 juli 1935 in Zuurdijk, dochter van Writser Werkman en Wikje Wielinga. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 8 april 1958 in Leens met Doetse Schutter, 25 jaar oud. Doetse is geboren op zondag 18 december 1932 in Noordhorn.

Kinderen van Grietje en Doetse:
1 Popke Schutter, geboren op woensdag 29 juni 1960 in Rodeschool. Volgt 156.
2 Wieke Schutter, geboren op dinsdag 30 januari 1962 in Rodeschool. Volgt 157.
3 Writser Oebele Schutter, geboren op zaterdag 16 september 1967 in Dronten. Volgt 158.

107 Oebele (Oscar) Werkman is geboren op vrijdag 16 september 1938 in Zuurdijk, zoon van Writser Werkman en Wikje Wielinga. Oscar is overleden op woensdag 27 juni 1990 in Burlington (Canada), 51 jaar oud. Oscar trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 23 juni 1967 in Burlington (Canada) met Diana van Sydenborgh, 19 jaar oud. Diana is geboren op dinsdag 16 december 1947 in Assen. Zij trouwde later op dinsdag 18 januari 2000 met Reinder Baardman (geb. 1948).

Kinderen van Oscar en Diana:
1 Pamela Werkman, geboren op vrijdag 12 april 1968 in Burlington (Canada). Volgt 159.
2 Wendy Werkman, geboren op maandag 29 september 1969 in Burlington (Canada). Volgt 160.
3 Tanya Werkman, geboren op vrijdag 26 mei 1972 in Burlington (Canada). Volgt 161.
4 Dave Writser Werkman, geboren op vrijdag 20 juni 1975 in Burlington (Canada). Volgt 162.

108 Jacob Werkman is geboren op zaterdag 10 januari 1942 in Zuurdijk, zoon van Writser Werkman en Wikje Wielinga. Jacob trouwde, 19 jaar oud, op maandag 23 oktober 1961 in Leens met Coby Nieland, 19 jaar oud. Coby is geboren op vrijdag 12 juni 1942 in Saaxum.

Kinderen van Jacob en Coby:
1 Janny (Janet) Werkman, geboren op vrijdag 30 maart 1962 in Leens. Volgt 163.
2 Writser Werkman, geboren op zondag 17 maart 1963 in Leens. Volgt 164.
3 Wia (Wilma) Werkman, geboren op zaterdag 6 maart 1965 in Leens. Volgt 165.
4 Henk Werkman, geboren op maandag 2 mei 1966 in Leens. Volgt 166.
5 Oebele Werkman, geboren op zondag 6 april 1969 in Leens. Volgt 167.
6 Matthew Werkman, geboren op vrijdag 19 december 1980.
7 Marc Werkman, geboren op zaterdag 29 september 1984.

109 Albert John Wielinga is geboren op zaterdag 7 september 1935 in Plainwell, Mi. USA, zoon van Oeds Wielinga en Violet Stratton. Albert trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 10 december 1955 met Katrina L. Bertrand, 16 jaar oud. Katrina is geboren op vrijdag 18 augustus 1939 in Chino, Calif. USA.

Kinderen van Albert en Katrina:
1 Albert J. Jr. Wielinga, geboren op maandag 30 juli 1956 in Plainwell, Mi. USA.
2 Kenneth W. Wielinga, geboren op vrijdag 23 augustus 1957 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 168.
3 Michael Wielinga, geboren op zaterdag 14 april 1962 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 169.

Jim en Ruth
31 Jim en Ruth

110 Ruth E. Wielinga (afb. 31) is geboren op zaterdag 14 januari 1939 in Otsego, Mi. USA, dochter van Oeds Wielinga en Violet Stratton. Ruth trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 20 september 1957 in Kalamazoo Mi. USA met James Doorlag, 21 jaar oud. James is geboren op vrijdag 7 augustus 1936 in Kalamazoo Mi. USA.

Kinderen van Ruth en James:

1 Violet Marie Doorlag, geboren op zaterdag 21 juni 1958 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 170.
2 James Gary Doorlag, geboren op dinsdag 19 januari 1960 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 171.
3 Michael Oscar Doorlag, geboren op maandag 17 juni 1963 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 172.
4 Steven Henry Doorlag, geboren op dinsdag 20 oktober 1964 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 173.

111 Kornelis Jay Wielinga is geboren op maandag 1 oktober 1945 in Plainwell, Mi. USA, zoon van Oeds Wielinga en Violet Stratton. Kornelis trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 maart 1970 in Kalamazoo Mi. USA met Linda Hinds, 22 jaar oud. Linda is geboren op woensdag 25 februari 1948 in Kalamazoo Mi. USA.

112 Jerry Oscar Wielinga is geboren op woensdag 1 oktober 1947 in Plainwell, Mi. USA, zoon van Oeds Wielinga en Violet Stratton. Jerry trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 23 juni 1972 in Kalamazoo Mi. USA met Eileen Bouma, 25 jaar oud. Eileen is geboren op donderdag 29 mei 1947 in Kalamazoo Mi. USA.

Kinderen van Jerry en Eileen:
1 Nn Wielinga, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 31 maart 1975 in Kalamazoo Mi. USA.
2 Jennifer Wielinga, geboren op zaterdag 5 juni 1976 in Kalamazoo Mi. USA.
3 Peter J. Wielinga, geboren op zaterdag 8 maart 1980 in Kalamazoo Mi. USA.

113 Crace Ann Wielinga is geboren op zondag 2 januari 1949 in Plainwell, Mi. USA, dochter van Oeds Wielinga en Violet Stratton. Crace is overleden op zaterdag 3 december 1994 in Otsego, Mi. USA, 45 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 6 december 1994 te Otsego, Mi. USA. Crace trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1975 in Plainwell, Mi. USA met Wayne Meade, 25 jaar oud. Wayne is geboren op vrijdag 5 augustus 1949 in Allegan USA.

Kinderen van Crace en Wayne:
1 Jason Arthur Meade, geboren op vrijdag 8 april 1977 in Plainwell, Mi. USA. Volgt 174.
2 Jeannette Meade, geboren op maandag 26 november 1979 in Kalamazoo Mi. USA.

114 Grietje van Huis is geboren op vrijdag 17 mei 1935 in Purmerland, dochter van Hendrik van Huis en Jetske Wielinga. Grietje is overleden op vrijdag 4 mei 2007 om 21:50 in Purmerland, 71 jaar oud (oorzaak: Kanker). Grietje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 7 juni 1958 met Sybren Miedema, 23 jaar oud. Sybren is geboren op vrijdag 6 juli 1934.

Kinderen van Grietje en Sybren:
1 Sytze Miedema, geboren op dinsdag 1 december 1959 in Amsterdam. Volgt 175.
2 Jetske Miedema, geboren op maandag 4 september 1961 in Amsterdam. Volgt 176.
3 Maaike Miedema, geboren op woensdag 12 september 1962 in Amsterdam. Volgt 177.

115 Grietje Lap is geboren op vrijdag 20 oktober 1933 in Zuurdijk, dochter van Luitje Lap en Aukje Wielinga. Grietje is overleden op vrijdag 13 oktober 2006 in Amsterdam, 72 jaar oud. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op maandag 9 mei 1955 met Fenko Haaksema, 24 jaar oud. Fenko is geboren op maandag 8 september 1930.

Kinderen van Grietje en Fenko:
1 Aukje Johannes Haaksema, geboren op donderdag 16 februari 1956 in Ulrum. Volgt 178.
2 Antje Haaksema, geboren op maandag 3 juni 1957 in Groningen. Volgt 179.
3 Luitje Haaksema, geboren op maandag 3 juni 1957 in Ulrum. Luitje is overleden op woensdag 5 juni 1957 in Ulrum, 2 dagen oud.
4 Luitje Haaksema, geboren op zaterdag 6 mei 1961 in Ulrum. Luitje is overleden op zondag 3 februari 1963 in Ulrum, 1 jaar oud.
5 Luitje Haaksema, geboren op zondag 20 maart 1966 in Ulrum. Volgt 180.
6 Albert Haaksema, geboren op zondag 20 maart 1966 in Ulrum.

116 Titie Lap is geboren op zondag 22 maart 1936 in Zuurdijk, dochter van Luitje Lap en Aukje Wielinga. Titie trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 28 april 1959 met Ab Sikkema, 25 jaar oud. Ab is geboren op dinsdag 13 juni 1933. Ab is overleden op zondag 10 februari 1991, 57 jaar oud.

Kinderen van Titie en Ab:
1 Alje Ties Sikkema, geboren op vrijdag 13 mei 1960 in Groningen. Volgt 181.
2 Aukje Grietje Sikkema, geboren op zondag 19 april 1964 in Baflo. Volgt 182.

117 Ymkje Lap is geboren op vrijdag 21 april 1944 in Zuurdijk, dochter van Luitje Lap en Aukje Wielinga. Ymkje trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 27 januari 1984 met Sip Jan Kits, 40 jaar oud. Sip is geboren op maandag 26 juli 1943.

118 Jaap Lap is geboren op vrijdag 4 juli 1947 in Zuurdijk, zoon van Luitje Lap en Aukje Wielinga. Jaap trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 23 december 1969 met Jentje Barbara Huizinga, 21 jaar oud. Jentje is geboren op zaterdag 20 maart 1948.

Kinderen van Jaap en Jentje:
1 Janke Lap, geboren op vrijdag 2 oktober 1970 in Groningen. Volgt 183.
2 Luitje (Luit) Lap, geboren op donderdag 10 augustus 1972 in Houwerzijl. Volgt 184.
3 Barbara Lap, geboren op donderdag 12 december 1974 in Dronten. Volgt 185.
4 Siert-Jan Lap, geboren op zondag 22 april 1979 in Dronten. Volgt 186.
5 Pieter Lap, geboren op dinsdag 2 december 1980 in Dronten.
6 Johannes Lap, geboren op zaterdag 23 juli 1988 in Dronten.

119 Grietje Korhorn is geboren op dinsdag 17 maart 1942 in Warfhuizen, dochter van Egbert Korhorn en Hendrika Wielinga. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 18 april 1963 met Johannes Ronda, 29 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 31 mei 1933 in Schouwerzijl.

Kinderen van Grietje en Johannes:
1 Hendrika Ronda, geboren op vrijdag 31 januari 1964 in Schouwerzijl. Volgt 187.
2 Willemina (Lyanne) Ronda, geboren op dinsdag 18 juli 1967 in Schouwerzijl. Volgt 188.
3 Johannes Jr. Ronda, geboren op zaterdag 21 februari 1970 in Groningen.

120 Derk Korhorn is geboren op zondag 22 augustus 1943 in Warfhuizen, zoon van Egbert Korhorn en Hendrika Wielinga. Derk trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 9 mei 1969 met Hendrikje Oosterhof, 21 jaar oud. Hendrikje is geboren op woensdag 14 april 1948.

Kinderen van Derk en Hendrikje:
1 Egbert Korhorn, geboren op woensdag 3 juni 1970. Volgt 189.
2 Hendrik Korhorn, geboren op zaterdag 6 oktober 1973. Volgt 190.

121 Roelfke Korhorn is geboren op maandag 15 december 1947 in Warfhuizen, dochter van Egbert Korhorn en Hendrika Wielinga. Roelfke trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 23 december 1969 met Hendrik Tuma, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 6 juli 1943.

Kinderen van Roelfke en Hendrik:
1 Hendrika Tuma, geboren op zondag 7 februari 1971. Volgt 191.
2 Hendrikje Jacoba Tuma, geboren op maandag 3 september 1973.

122 Oebelina Korhorn is geboren op maandag 5 september 1955 in Warfhuizen, dochter van Egbert Korhorn en Hendrika Wielinga. Oebelina trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 24 september 1976 met Edward Cornelis Filet, 28 jaar oud. Edward is geboren op donderdag 16 september 1948.

Kinderen van Oebelina en Edward:
1 David Patrick (Dave) Filet, geboren op zondag 23 maart 1980. Volgt 192.
2 Allan Michael Filet, geboren op woensdag 29 juni 1983.

Elly en Willie Kor en Gert
32 Elly en Willie 33 Kor en Gert
123 Iebeltje (Elly) Wielinga is geboren op vrijdag 13 december 1946 om 02:00 in Lattrop gem. Denekamp, dochter van Kornelis Wielinga en Anna Dikken. Elly trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 10 september 1964 in Enschede met Willem (Willie) Meester (afb. 32 en 33), 18 jaar oud. Willie is geboren op donderdag 13 september 1945 in Enschede, zoon van Gerrit Meester en Jantina Post.

Kinderen van Elly en Willie:
1 Gerrit (Gert) Meester, geboren op dinsdag 16 februari 1965 om 07:15 in Enschede. Volgt 193.
2 Kornelis (Kor) Meester, geboren op donderdag 4 januari 1968 om 02:20 in Enschede.

Trouwfoto Han en Lies Jolanda en Jeroen
34 Trouwfoto Han en Lies 35 Jolanda en Jeroen
124 Oebele Johannes (Han) Wielinga (afb. 34 en 35) is geboren op woensdag 28 november 1951 om 11:05 in Lattrop gem. Denekamp, zoon van Kornelis Wielinga en Anna Dikken. Han trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1975 in Enschede met Elizabeth Catharina (Lies) Talsma, 22 jaar oud. Lies is geboren op zaterdag 27 september 1952 in Leeuwarden.

Kinderen van Han en Lies:
1 Jolanda Wielinga, geboren op zondag 12 augustus 1979 in Enschede. Volgt 194.
2 Jeroen Wielinga, geboren op woensdag 16 februari 1983 in Enschede. Volgt 195.

Trouwfoto Harry en José  Lenie en Mieke
36 Trouwfoto Harry en José 37 Lenie en Mieke
125 Harm (Harry) Wielinga (afb. 36 en 37) is geboren op vrijdag 12 april 1957 om 16:05 in Oudehorne, zoon van Kornelis Wielinga en Anna Dikken. Harry trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 8 juni 1979 in Losser met José Loman, 19 jaar oud. José is geboren op vrijdag 13 november 1959 in Losser.

Kinderen van Harry en José:
1 Mieke Wielinga, geboren op zondag 24 juli 1983 in Enschede.
2 Lenie Wielinga, geboren op donderdag 2 mei 1985 in Enschede. Volgt 196.

126 Diann Mary ten Brink is geboren op woensdag 9 maart 1949 in Kalamazoo Mi. USA, dochter van Harvey ten Brink en Berentje (Ann) Wielinga. Diann trouwde, 21 jaar oud, op maandag 4 mei 1970 in Kalamazoo Mi. USA met John Fisher, 19 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op woensdag 7 juni 1989. John is geboren op woensdag 23 augustus 1950 in Kalamazoo Mi. USA.

Kinderen van Diann en John:
1 Caleb Fisher, geboren op zaterdag 19 maart 1977 in Kalamazoo Mi. USA. Volgt 197.
2 Andrew John Fisher, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 28 september 1978.
3 Jennie Marie Fisher, geboren op zondag 16 maart 1980 in Kalamazoo Mi. USA.
4 Joshua Fisher, geboren op zondag 1 mei 1983 in Kalamazoo Mi. USA.

Lam family 2006
38 Lam family 2006
127 Mariann Holthouse (afb. 38) is geboren op zondag 15 juni 1952 in Kalamazoo Mi. USA, dochter van John Holthouse en Grietje (Grace) Wielinga. Mariann trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1978 in Kalamazoo Mi. USA met Jonathan W. Lam, 22 jaar oud. Jonathan is geboren op maandag 8 augustus 1955 in Denver, Colorado USA.

Kinderen van Mariann en Jonathan:
1 Daniel J. Lam, geboren op maandag 19 maart 1979 in Kalamazoo Mi. USA. Volgt 198.
2 Steven M. Lam, geboren op maandag 13 april 1981 in Champaighn, Ill. USA. Volgt 199.
3 Christopher R. Lam, geboren op vrijdag 29 april 1983 in Champaighn, Ill. USA.

Bob Holthouse family 2006
39 Bob Holthouse family 2006
128 Robert John Holthouse (afb. 39) is geboren op maandag 7 december 1953 in Kalamazoo Mi. USA, zoon van John Holthouse en Grietje (Grace) Wielinga. Robert trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 15 maart 1991 met Ruth Ann Huisinga, 31 jaar oud. Ruth is geboren op vrijdag 8 mei 1959 in Willmar, Minn. USA.

Kinderen van Robert en Ruth:
1 David Jon Holthouse, geboren op woensdag 28 april 1993 in Anchorage, Alaska USA.
2 Michael Robert Holthouse, geboren op donderdag 4 mei 1995 in Anchorage, Alaska USA.
3 Nathan James Holthouse, geboren op maandag 16 december 1996 in Anchorage, Alaska USA.

Ehlers family 2006
40 Ehlers family 2006
129 Jeanne B. Holthouse (afb. 40) is geboren op zondag 29 april 1956 in Kalamazoo Mi. USA, dochter van John Holthouse en Grietje (Grace) Wielinga. Jeanne trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 21 april 1978 in Kalamazoo Mi. USA met Ronald J. Ehlers, 21 jaar oud. Ronald is geboren op maandag 1 oktober 1956 in Kalamazoo Mi. USA.

Kinderen van Jeanne en Ronald:
1 Geoffery A. Ehlers, geboren op woensdag 9 februari 1983 in Whitinsville, Mass. USA. Volgt 200.
2 Erin J. Ehlers, geboren op dinsdag 24 september 1985 in Manchester N.H. USA.

130 Jan Louise Koning is geboren op maandag 27 april 1959 in Kalamazoo Mi. USA, dochter van Donald Koning en Johanna D. (Jo) Wielinga. Jan trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1980 in Kalamazoo Mi. USA met Robert Voss, 25 jaar oud. Robert is geboren op donderdag 7 april 1955.

Kinderen van Jan en Robert:
1 Jaymie Voss, geboren op donderdag 8 april 1982 in Kalamazoo Mi. USA.
2 Nathan Voss, geboren op maandag 21 maart 1983 in Kalamazoo Mi. USA.

131 Joyce Louise Koning is geboren op woensdag 27 juni 1962 in Kalamazoo Mi. USA, dochter van Donald Koning en Johanna D. (Jo) Wielinga. Joyce trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 25 september 1992 in Kalamazoo Mi. USA met Timothy Carpenter, 25 jaar oud. Timothy is geboren op zaterdag 22 april 1967.

Kinderen van Joyce en Timothy:
1 Joshua Carpenter, geboren op dinsdag 27 mei 1997.
2 Elizabeth Carpenter, geboren op maandag 27 september 1999.

132 Machiel Dijkstra is geboren op woensdag 6 januari 1954, zoon van Miente Dijkstra en Grietje Ritsema. Machiel trouwde met Ineke Schreurs. Ineke is geboren op dinsdag 8 juli 1952.

133 Sikke (Sikko) Dijkstra is geboren op zaterdag 21 mei 1955, zoon van Miente Dijkstra en Grietje Ritsema. Sikko trouwde met Emma Kuiper. Emma is geboren op zondag 19 april 1959.

Kinderen van Sikko en Emma:
1 Engeline (Inge) Dijkstra, geboren op zondag 31 januari 1982 in Groningen. Volgt 201.
2 Grietje Antje (Annegreet) Dijkstra, geboren op woensdag 19 september 1984 in Groningen.
3 Abel (Abel) Dijkstra, geboren op woensdag 28 oktober 1987 in Groningen.

134 Oebel Dijkstra is geboren op dinsdag 25 september 1956, zoon van Miente Dijkstra en Grietje Ritsema. Oebel trouwde met Anneke van Esch. Anneke is geboren op zaterdag 5 april 1958.

135 Trijntje Dijkstra is geboren op maandag 28 oktober 1963, dochter van Miente Dijkstra en Grietje Ritsema. Trijntje trouwde met Jelle Poortinga. Jelle is geboren op zaterdag 6 januari 1962.

136 Jantje (Jannie) Dijkstra is geboren op maandag 28 oktober 1963, dochter van Miente Dijkstra en Grietje Ritsema. Jannie trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 6 maart 1985 met Ton Schalk, 29 jaar oud. Ton is geboren op donderdag 21 juli 1955.

Kinderen van Jannie en Ton:
1 Hermanus Peter Schalk, geboren op donderdag 27 februari 1986 in Zwolle.
2 Miente Cornelis Schalk, geboren op dinsdag 10 november 1987 in Zwolle.

137 Pieter Steenbergen is geboren op vrijdag 7 december 1956, zoon van Tammo Steenbergen en Geertje Ritsema. Pieter trouwde met Jacoba van Halen. Jacoba is geboren op zaterdag 14 oktober 1961.

138 Trijntje Steenbergen is geboren op dinsdag 14 juli 1959, dochter van Tammo Steenbergen en Geertje Ritsema. Trijntje trouwde met Jacob Boerema. Jacob is geboren op donderdag 27 juni 1957.

139 Sikke Steenbergen is geboren op vrijdag 5 januari 1962, zoon van Tammo Steenbergen en Geertje Ritsema. Sikke trouwde met Jacoba Huizinga. Jacoba is geboren op dinsdag 27 februari 1962.

140 Jacoba Steenbergen is geboren op zondag 24 januari 1965, dochter van Tammo Steenbergen en Geertje Ritsema. Jacoba trouwde met Wiebe Huizinga. Wiebe is geboren op zondag 28 maart 1965.

141 Johannea Francisca (Joke) Ritsema is geboren op -1 23 november 58, dochter van Oebele Ritsema en Anna Hilda (Annie) Wiegers. Joke trouwde met Harmen Adriaan (Hans) Bronswijk. Hans is geboren op zaterdag 24 maart 1956.

142 Sikko Ritsema is geboren op woensdag 5 april 1961, zoon van Oebele Ritsema en Anna Hilda (Annie) Wiegers. Sikko trouwde met Hendrikje (Hennie) Hulst.

143 André Frederik Ritsema is geboren op zaterdag 5 oktober 1963, zoon van Oebele Ritsema en Anna Hilda (Annie) Wiegers. André trouwde met Hillegonda (Hilda) Westrik. Hilda is geboren op woensdag 19 augustus 1964.

144 Catharina Nienke (Carin) Ritsema is geboren op woensdag 27 december 1967, dochter van Oebele Ritsema en Anna Hilda (Annie) Wiegers. Carin trouwde met Erik Harmen Wierenga. Erik is geboren op vrijdag 18 april 1969.

145 Sikke Ritsema is geboren op maandag 26 januari 1959, zoon van Geert Ritsema en Jitske Wijbenga. Sikke trouwde met Thea Lourens.

146 Trijntje Ritsema is geboren op dinsdag 29 oktober 1963, dochter van Geert Ritsema en Jitske Wijbenga. Trijntje trouwde met Harm van Til. Harm is overleden op maandag 17 juli 1989.

147 Grietje Ritsema is geboren op woensdag 27 december 1967, dochter van Geert Ritsema en Jitske Wijbenga. Grietje trouwde met Luidy Reitsma.

148 Trijntje Klamer is geboren op donderdag 8 november 1956, dochter van George Cornelis Klamer en Trientje Ritsema. Trijntje trouwde met Adriaan Leendert Kardol. Adriaan is geboren op maandag 14 januari 1952.

149 Renze Klamer is geboren op zaterdag 23 mei 1959, zoon van George Cornelis Klamer en Trientje Ritsema. Renze trouwde met Aaltje van Twillert. Aaltje is geboren op donderdag 12 juli 1962.

150 Yvonne Klamer is geboren op woensdag 11 september 1963, dochter van George Cornelis Klamer en Trientje Ritsema. Yvonne trouwde met Hildebrand de Graaf. Hildebrand is geboren op vrijdag 27 januari 1961.

151 Sicco Klamer is geboren op vrijdag 12 augustus 1966, zoon van George Cornelis Klamer en Trientje Ritsema. Sicco trouwde met Jeannet Hartog. Jeannet is geboren op maandag 13 april 1970.

152 Marvin Hollerman, zoon van Marvin Hollerman en Gertrude Dijkstra. Marvin trouwde met Kathy.

153 Jakob Stoit is geboren op maandag 12 april 1954 in Noordhorn, zoon van Hendrik Stoit en Pieterke Werkman. Jakob:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 22 augustus 1975 in Zuidhorn met Johanna Schipper, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1994. Johanna is geboren op dinsdag 25 september 1951 in Zuidhorn.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 1 augustus 1997 met Christa Klijn, 33 jaar oud. Christa is geboren op dinsdag 13 augustus 1963. Zij trouwde voorheen met Robert de Boer. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken.

Kinderen van Jakob en Johanna:
1 Johanna Stoit, geboren op zondag 18 september 1977.
2 Petra Stoit, geboren op woensdag 6 februari 1980.
3 Hendrik Jan Stoit, geboren op donderdag 6 januari 1983.
4 Inge Stoit, geboren op vrijdag 22 maart 1985.
Kind van Jakob en Christa:
1 Bart Jakob William Stoit, geboren op maandag 11 september 2000.

154 Writser Stoit is geboren op donderdag 21 april 1955 in Noordhorn, zoon van Hendrik Stoit en Pieterke Werkman. Writser trouwde, 21 jaar oud, op maandag 28 februari 1977 in Slochteren met Elizabeth (Elly) de Haan, 23 jaar oud. Elly is geboren op donderdag 1 oktober 1953 in Schildwolde.

Kinderen van Writser en Elly:
1 Ida Jeannet Stoit, geboren op maandag 5 juni 1978. Volgt 202.
2 Hendrik Jan (Johan) Stoit, geboren op donderdag 19 juni 1980. Volgt 203.
3 Petrie Stoit, geboren op vrijdag 25 oktober 1985.
4 Hillechina Stoit, geboren op dinsdag 16 januari 1990.

155 Ynje Wina Stoit is geboren op woensdag 15 oktober 1958, dochter van Hendrik Stoit en Pieterke Werkman. Ynje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1983 in Zuidlaren met Leendert J. van Witteloostuijn, 27 jaar oud. Leendert is geboren op woensdag 20 juli 1955 in Capelle a.d. IJssel.

Kinderen van Ynje en Leendert:
1 Supriya van Witteloostuijn, geboren op zaterdag 3 november 1990.
2 Sukanthi van Witteloostuijn, geboren op donderdag 24 maart 1994.

156 Popke Schutter is geboren op woensdag 29 juni 1960 in Rodeschool, zoon van Doetse Schutter en Grietje Werkman. Popke trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 29 mei 1987 in Aalten met Christine Blekking, 21 jaar oud. Christine is geboren op maandag 6 september 1965 in Aalten.

Kind van Popke en Christine:
1 Maarten Schutter, geboren op dinsdag 31 oktober 1978.

157 Wieke Schutter is geboren op dinsdag 30 januari 1962 in Rodeschool, dochter van Doetse Schutter en Grietje Werkman. Wieke trouwde, 23 jaar oud, op maandag 21 oktober 1985 in Kampen met Willem Prins, 35 jaar oud. Willem is geboren op zondag 8 oktober 1950 in IJsselmuiden. Willem is overleden op woensdag 16 januari 2002, 51 jaar oud.

Kinderen van Wieke en Willem:
1 Rielle Prins, geboren op vrijdag 25 november 1977.
2 Remco Prins, geboren op woensdag 27 december 1978.

158 Writser Oebele Schutter is geboren op zaterdag 16 september 1967 in Dronten, zoon van Doetse Schutter en Grietje Werkman. Writser trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 16 september 1987 in Dronten met Ria van Pijkeren, 18 jaar oud. Ria is geboren op maandag 5 mei 1969 in Dronten.

Kinderen van Writser en Ria:
1 Niels Schutter, geboren op maandag 10 juni 1996.
2 Lysa Schutter, geboren op dinsdag 9 februari 1999.
3 Arjen Schutter, geboren op woensdag 27 juni 2001.

159 Pamela Werkman is geboren op vrijdag 12 april 1968 in Burlington (Canada), dochter van Oebele (Oscar) Werkman en Diana van Sydenborgh. Pamela trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 11 april 1986 in Burlington (Canada) met Dave van Amerongen, 22 jaar oud. Dave is geboren op donderdag 12 maart 1964 in Holland Mi. USA.

Kinderen van Pamela en Dave:
1 Brandon David van Amerongen, geboren op donderdag 4 september 1986.
2 Ariel van Amerongen, geboren op donderdag 4 september 1986. Ariel is overleden op donderdag 4 september 1986, geen dag oud.
3 Devonn van Amerongen, geboren op woensdag 13 mei 1992. Devonn is overleden op donderdag 14 mei 1998, 6 jaar oud.
4 Kaileigh van Amerongen, geboren op woensdag 22 december 1993.
5 Amanda van Amerongen, geboren op donderdag 14 mei 1998.

160 Wendy Werkman is geboren op maandag 29 september 1969 in Burlington (Canada), dochter van Oebele (Oscar) Werkman en Diana van Sydenborgh. Wendy trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 22 oktober 1986 in Burlington (Canada) met Franck Devries, 22 jaar oud. Franck is geboren op woensdag 13 mei 1964 in Holland Mi. USA.

Kinderen van Wendy en Franck:
1 Sean Devries, geboren op vrijdag 10 april 1987.
2 Benjamin Robert Devries, geboren op maandag 23 oktober 1989.
3 Kaitlin L. Devries, geboren op woensdag 27 februari 1991.
4 Kelvin Devries, geboren op vrijdag 17 april 1992.
5 Meagan Devries, geboren op donderdag 8 december 1994.

161 Tanya Werkman is geboren op vrijdag 26 mei 1972 in Burlington (Canada), dochter van Oebele (Oscar) Werkman en Diana van Sydenborgh. Tanya trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 31 maart 1994 in Brits Columbia Canada met Dave Wellings, 35 jaar oud. Dave is geboren op zaterdag 29 november 1958.

Kinderen van Tanya en Dave:
1 Joshus Wellings, geboren op dinsdag 14 februari 1995. Joshus is overleden op dinsdag 14 februari 1995, geen dag oud.
2 Codie Wellings, geboren op vrijdag 28 juni 1996.

162 Dave Writser Werkman is geboren op vrijdag 20 juni 1975 in Burlington (Canada), zoon van Oebele (Oscar) Werkman en Diana van Sydenborgh. Dave begon een relatie met Jenniver Frietas. Jenniver is geboren op donderdag 23 april 1970.

Kinderen van Dave en Jenniver:
1 Alexis Werkman, geboren op vrijdag 21 november 2003.
2 Riley Oscar Werkman, geboren in juli 2005.

163 Janny (Janet) Werkman is geboren op vrijdag 30 maart 1962 in Leens, dochter van Jacob Werkman en Coby Nieland. Janet:
(1) trouwde met Nn de Vries. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken vóór 1997.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 5 juni 1997 met Randy Balint, 36 jaar oud. Randy is geboren op donderdag 20 oktober 1960.

Kinderen van Janet en Randy:
1 Spender Balint, geboren op donderdag 11 december 1997.
2 Justin Balint, geboren op donderdag 25 november 1999.

164 Writser Werkman is geboren op zondag 17 maart 1963 in Leens, zoon van Jacob Werkman en Coby Nieland. Writser trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 3 maart 1984 in Waterd. Canada met Sandra NN, 19 jaar oud. Sandra is geboren op woensdag 8 juli 1964.

Kinderen van Writser en Sandra:
1 Melissa Werkman, geboren op dinsdag 24 juli 1984.
2 Joshua Werkman, geboren op zondag 29 september 1985.
3 Amanda Werkman, geboren op zondag 21 december 1986.
4 Candase Werkman, geboren op woensdag 20 november 1991.

165 Wia (Wilma) Werkman is geboren op zaterdag 6 maart 1965 in Leens, dochter van Jacob Werkman en Coby Nieland. Wilma trouwde, 22 jaar oud, op zondag 19 juli 1987 in Waterd. met Rick Vandermaarel, 26 jaar oud. Rick is geboren op zondag 12 februari 1961.

Kinderen van Wilma en Rick:
1 Derek Vandermaarel, geboren op woensdag 8 maart 1989.
2 Jacqueline Vandermaarel, geboren op dinsdag 9 oktober 1990.
3 Andrew Vandermaarel, geboren op vrijdag 30 oktober 1992.
4 Steven Matthew Vandermaarel, geboren op vrijdag 20 mei 1994.

166 Henk Werkman is geboren op maandag 2 mei 1966 in Leens, zoon van Jacob Werkman en Coby Nieland. Henk trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 12 juni 1992 met Linda de Boer, 22 jaar oud. Linda is geboren op zondag 18 januari 1970.

Kinderen van Henk en Linda:
1 Jessica Werkman, geboren op dinsdag 12 oktober 1993.
2 Kimberly Werkman, geboren op dinsdag 16 juli 1996.
3 Kevin Werkman, geboren op donderdag 27 augustus 1998.
4 Kayala Werkman, geboren op woensdag 14 juni 2000.

167 Oebele Werkman is geboren op zondag 6 april 1969 in Leens, zoon van Jacob Werkman en Coby Nieland. Oebele begon een relatie met Sally NN partner Oebele Werkman.

168 Kenneth W. Wielinga is geboren op vrijdag 23 augustus 1957 in Plainwell, Mi. USA, zoon van Albert John Wielinga en Katrina L. Bertrand. Kenneth trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 17 juni 1978 in Plainwell, Mi. USA met Kim Spencer, 17 jaar oud. Kim is geboren op woensdag 21 december 1960 in Plainwell, Mi. USA.

Kinderen van Kenneth en Kim:
1 Kirsten Wielinga, geboren op maandag 22 januari 1979 in Plainwell, Mi. USA.
2 Kenneth W. Jr. Wielinga, geboren op woensdag 20 september 1989 in Plainwell, Mi. USA.

169 Michael Wielinga is geboren op zaterdag 14 april 1962 in Plainwell, Mi. USA, zoon van Albert John Wielinga en Katrina L. Bertrand. Michael trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 29 januari 1993 in Plainwell, Mi. USA met Elaine Martin, 21 jaar oud. Elaine is geboren op donderdag 4 november 1971 in Plainwell, Mi. USA.

Kinderen van Michael en Elaine:
1 April Wielinga, geboren op zondag 9 december 1984 in Plainwell, Mi. USA.
2 Heather Wielinga, geboren op zaterdag 7 juni 1986 in Plainwell, Mi. USA.
3 Melinda Wielinga, geboren op maandag 7 juni 1993 in Kalamazoo Mi. USA.

170 Violet Marie Doorlag is geboren op zaterdag 21 juni 1958 in Plainwell, Mi. USA, dochter van James Doorlag en Ruth E. Wielinga. Violet trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 8 juli 1980 in Kalamazoo Mi. USA met Earl (Rick) Thompson, 25 jaar oud. Rick is geboren op dinsdag 8 maart 1955 in Kalamazoo Mi. USA.

Kinderen van Violet en Rick:
1 Tara Lynne Thompson, geboren op maandag 27 juli 1987 in Kalamazoo Mi. USA.
2 Eric Mathew Thompson, geboren op vrijdag 6 maart 1992 in Kalamazoo Mi. USA.

171 James Gary Doorlag is geboren op dinsdag 19 januari 1960 in Plainwell, Mi. USA, zoon van James Doorlag en Ruth E. Wielinga. James trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 1 maart 1986 in Kalamazoo Mi. USA met Kathleen Buis, 26 jaar oud. Kathleen is geboren op donderdag 26 maart 1959 in Allegan USA.

Kind van James en Kathleen:
1 James Roy Doorlag, geboren op maandag 9 november 1987 in Kalamazoo Mi. USA.

172 Michael Oscar Doorlag is geboren op maandag 17 juni 1963 in Plainwell, Mi. USA, zoon van James Doorlag en Ruth E. Wielinga. Michael trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26 augustus 1989 in Kalamazoo Mi. USA met Mary Beth Stratton, 29 jaar oud. Mary is geboren op woensdag 27 april 1960 in Kalamazoo Mi. USA.

Kinderen van Michael en Mary:
1 Sargent Kristen Doorlag, geboren op zondag 2 mei 1982 in Kalamazoo Mi. USA.
2 Sargent Kimberly Doorlag, geboren op woensdag 12 oktober 1983 in Kalamazoo Mi. USA.
3 Michael J. P. Doorlag, geboren op dinsdag 9 april 1991 in Kalamazoo Mi. USA.

173 Steven Henry Doorlag is geboren op dinsdag 20 oktober 1964 in Plainwell, Mi. USA, zoon van James Doorlag en Ruth E. Wielinga. Steven trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 juli 1990 in Kalamazoo Mi. USA met Stacey Wasmuth, 22 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken na 1980. Stacey is geboren op dinsdag 11 juni 1968 in Detroit USA.

Kinderen van Steven en Stacey:
1 Steven Brandon Doorlag, geboren op maandag 10 juni 1991 in Kalamazoo Mi. USA.
2 Amanda Lynn Doorlag, geboren op vrijdag 8 juli 1994 in Kalamazoo Mi. USA.

174 Jason Arthur Meade is geboren op vrijdag 8 april 1977 in Plainwell, Mi. USA, zoon van Wayne Meade en Crace Ann Wielinga.

Kind van Jason uit onbekende relatie:
1 Baby girl Meade, geboren op dinsdag 22 november 1994 in Kalamazoo Mi. USA.

175 Sytze Miedema is geboren op dinsdag 1 december 1959 in Amsterdam, zoon van Sybren Miedema en Grietje van Huis. Sytze trouwde, 35 jaar oud, op maandag 27 november 1995 met Jacintha Jansen, 31 jaar oud. Jacintha is geboren op donderdag 13 augustus 1964.

Kinderen van Sytze en Jacintha:
1 Florian Miedema, geboren op vrijdag 21 maart 1997.
2 Boudewijn Miedema, geboren op vrijdag 4 december 1998.
3 William Miedema, geboren op maandag 28 mei 2001.

176 Jetske Miedema is geboren op maandag 4 september 1961 in Amsterdam, dochter van Sybren Miedema en Grietje van Huis. Jetske begon een relatie met Hubert Bisschops. Hubert is geboren op zondag 10 januari 1943.

177 Maaike Miedema is geboren op woensdag 12 september 1962 in Amsterdam, dochter van Sybren Miedema en Grietje van Huis. Maaike trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 2 december 1983 met Gerrit Jan Evert van Cutsem, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 30 april 1958.

Kinderen van Maaike en Gerrit:
1 Mariska van Cutsem, geboren op vrijdag 29 mei 1987.
2 Jessica van Cutsem, geboren op zaterdag 30 maart 1991.

178 Aukje Johannes Haaksema is geboren op donderdag 16 februari 1956 in Ulrum, dochter van Fenko Haaksema en Grietje Lap. Aukje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 21 oktober 1977 met Rinse Posthuma, 21 jaar oud. Rinse is geboren op donderdag 15 maart 1956.

Kinderen van Aukje en Rinse:
1 Sieger Hiltjo Posthuma, geboren op dinsdag 19 september 1978.
2 Grietje Anneke Posthuma, geboren op zaterdag 29 september 1979.
3 Fenko Lubertus Posthuma, geboren op dinsdag 16 december 1980.
4 Jan Jacob Posthuma, geboren op zaterdag 26 februari 1983.
5 Roelof Gerrit Posthuma, geboren op donderdag 18 september 1986.
6 Hiltje Geertrude Posthuma, geboren op dinsdag 16 augustus 1988.
7 Titia Lianne Posthuma, geboren op dinsdag 16 augustus 1988.

179 Antje Haaksema is geboren op maandag 3 juni 1957 in Groningen, dochter van Fenko Haaksema en Grietje Lap. Antje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 16 november 1979 in Dronten met Gerrit Jan van der Vegte, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 23 november 1955 in N.O. Polder.

Kinderen van Antje en Gerrit:
1 Margriet van der Vegte, geboren op maandag 26 januari 1981 in Kampen. Volgt 204.
2 Aaltje van der Vegte, geboren op dinsdag 7 juni 1983 in Dalen.
3 Wilma van der Vegte, geboren op maandag 1 oktober 1984 in Hoogeveen.
4 Gerrit Helms van der Vegte, geboren op maandag 24 november 1986 in Hoogeveen.
5 Mijam van der Vegte, geboren op donderdag 26 mei 1988 in Hoogeveen.
6 Karin van der Vegte, geboren op woensdag 27 september 1989 in Hoogeveen.
7 Sandra van der Vegte, geboren op zondag 8 september 1991 in Hoogeveen.
8 Fenko van der Vegte, geboren op vrijdag 26 februari 1993 in Hoogeveen.

180 Luitje Haaksema is geboren op zondag 20 maart 1966 in Ulrum, zoon van Fenko Haaksema en Grietje Lap. Luitje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 9 juni 1989 in Uithuizen met Elske Jantina Haverkamp, 20 jaar oud. Elske is geboren op zaterdag 26 oktober 1968 in Uithuizermeeden.

Kinderen van Luitje en Elske:
1 Miranda Haaksema, geboren op dinsdag 20 maart 1990 in Kampen.
2 Jolanda Haaksema, geboren op donderdag 18 juni 1992 in Groningen.
3 Sander Haaksema, geboren op maandag 8 mei 1995 in Groningen.

181 Alje Ties Sikkema is geboren op vrijdag 13 mei 1960 in Groningen, zoon van Ab Sikkema en Titie Lap. Alje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 16 december 1983 met Wilma Jannie Veenstra, 23 jaar oud. Wilma is geboren op woensdag 6 juli 1960.

Kinderen van Alje en Wilma:
1 Marlon Sikkema, geboren op donderdag 3 mei 1990.
2 Anouk Suzanne Sikkema, geboren op woensdag 14 oktober 1992 in Groningen.
3 Martijn Albert Sikkema, geboren op donderdag 10 november 1994 in Groningen.

182 Aukje Grietje Sikkema is geboren op zondag 19 april 1964 in Baflo, dochter van Ab Sikkema en Titie Lap. Aukje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 28 februari 1986 met Jan Hendrik Bulthuis, 24 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 13 december 1961 in Westernieland, gem. Ulrum.

Kinderen van Aukje en Jan:
1 Lisette Bulthuis, geboren op vrijdag 6 februari 1987 in Uithuizen.
2 Ronald Bulthuis, geboren op dinsdag 31 oktober 1989 in Uithuizen.
3 Amanda Bulthuis, geboren op dinsdag 10 maart 1992 in Uithuizen.
4 Emmely Bulthuis, geboren op dinsdag 4 juli 1995 in Uithuizen.

183 Janke Lap is geboren op vrijdag 2 oktober 1970 in Groningen, dochter van Jaap Lap en Jentje Barbara Huizinga. Janke trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 10 juli 1992 in Dronten met Abraham (Bram) Burggraaff, 21 jaar oud. Bram is geboren op vrijdag 6 november 1970 in Utrecht.

Kinderen van Janke en Bram:
1 Maarten (Martijn) Burggraaff, geboren op woensdag 30 april 1997 in Dronten.
2 Jacob (Rob) Burggraaff, geboren op maandag 16 augustus 1999 in Dronten.
3 Arjan Burggraaff, geboren op maandag 18 juni 2001 in Dronten.
4 Ruben Burggraaff, geboren op woensdag 15 december 2004 in Dronten.

184 Luitje (Luit) Lap is geboren op donderdag 10 augustus 1972 in Houwerzijl, zoon van Jaap Lap en Jentje Barbara Huizinga. Luit trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 24 april 1998 in Dronten met Simone Agnes Bouwiena (Agnes) van der Ploeg, 27 jaar oud. Agnes is geboren op zondag 22 november 1970 in Groningen.

Kinderen van Luit en Agnes:
1 Jurian Jacob (Jurian) Lap, geboren op zondag 7 november 1999 in Lelystad.
2 Dianne Reina (Dianne) Lap, geboren op woensdag 6 februari 2002 in Lelystad.
3 Lennard Ruurd Lap, geboren op zondag 26 september 2004 in Dronten.

185 Barbara Lap is geboren op donderdag 12 december 1974 in Dronten, dochter van Jaap Lap en Jentje Barbara Huizinga. Barbara trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 29 november 1996 in Dronten met Cornelis Jan Baltsazar (Corné) Pals, 21 jaar oud. Corné is geboren op zondag 19 januari 1975 in Dronten.

Kinderen van Barbara en Corné:
1 Cornelis Noah Danique (Noah) Pals, geboren op maandag 30 oktober 2000 in Lelystad.
2 Quinten Matteo (Quinten) Pals, geboren op zaterdag 1 november 2003 in Lelystad.
3 Stijn Jareth (Stijn) Pals, geboren op zaterdag 1 november 2003 in Lelystad.

186 Siert-Jan Lap is geboren op zondag 22 april 1979 in Dronten, zoon van Jaap Lap en Jentje Barbara Huizinga. Siert-Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10 oktober 2003 in Apeldoorn met Augustina Elisabeth (Elise) van Velzel, 22 jaar oud. Elise is geboren op woensdag 24 december 1980.

187 Hendrika Ronda is geboren op vrijdag 31 januari 1964 in Schouwerzijl, dochter van Johannes Ronda en Grietje Korhorn. Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 12 oktober 1990 met Adrianus Hendrik Schreuder, 25 jaar oud. Adrianus is geboren op woensdag 17 februari 1965 in Drachten.

Kinderen van Hendrika en Adrianus:
1 Margarieta Jolanda Schreuder, geboren op woensdag 15 juli 1992 in Bedum.
2 Laura Schreuder, geboren na 1994.

188 Willemina (Lyanne) Ronda is geboren op dinsdag 18 juli 1967 in Schouwerzijl, dochter van Johannes Ronda en Grietje Korhorn. Lyanne trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 24 november 1989 met Roelf Geert Thoma, 24 jaar oud. Roelf is geboren op vrijdag 9 april 1965 in Hoogezand.

Kinderen van Lyanne en Roelf:
1 Nathalie Grietje Thoma, geboren op maandag 16 mei 1994 in Groningen.
2 John Thoma, geboren na 1996.

189 Egbert Korhorn is geboren op woensdag 3 juni 1970, zoon van Derk Korhorn en Hendrikje Oosterhof. Egbert trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 1 juli 1994 met Andreja Diertens, 24 jaar oud. Andreja is geboren op maandag 24 november 1969.

Kinderen van Egbert en Andreja:
1 Arjen Korhorn.
2 Marjon Korhorn.
3 Elina Korhorn.
4 Nellie Korhorn.

190 Hendrik Korhorn is geboren op zaterdag 6 oktober 1973, zoon van Derk Korhorn en Hendrikje Oosterhof. Hendrik begon een relatie met Hennie NN partner Hendrik Korhorn.

191 Hendrika Tuma is geboren op zondag 7 februari 1971, dochter van Hendrik Tuma en Roelfke Korhorn. Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 17 juli 1992 met Ake Albert Jan van de Vinne, 26 jaar oud. Ake is geboren op vrijdag 30 juli 1965.

Kinderen van Hendrika en Ake:
1 Ramon van de Vinne.
2 Carmen van de Vinne.

192 David Patrick (Dave) Filet is geboren op zondag 23 maart 1980, zoon van Edward Cornelis Filet en Oebelina Korhorn. Dave begon een relatie met Cindy Vermij. Cindy is geboren op maandag 12 mei 1980.

Kind van Dave en Cindy:
1 Kiki Zoe Filet, geboren op zaterdag 3 juni 2006.

Gert, Nils, Bianca ( inmiddels gescheiden van Gert) Femke Nils, Femke, Dylan, Gert, Monique
41 Gert, Nils, Bianca ( inmiddels gescheiden van Gert) Femke 42 Nils, Femke, Dylan, Gert, Monique
193 Gerrit (Gert) Meester (afb. 41 en 42) is geboren op dinsdag 16 februari 1965 om 07:15 in Enschede, zoon van Willem (Willie) Meester en Iebeltje (Elly) Wielinga. Bij de geboorte was Gert 46 cm. lang. Gert:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 8 mei 1991 in Enschede met Bianca Jansen, 19 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op maandag 1 oktober 2001 in Enschede. Bianca is geboren op zaterdag 13 november 1971 in Enschede.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 30 juni 2006 in Enschede met Monique Visser, 36 jaar oud. Monique is geboren op zaterdag 16 augustus 1969 in Hengelo.

Kinderen van Gert en Bianca:
 Femke 2004 Nils  2004
43 Femke 2004 44 Nils 2004
1 Femke Meester (afb. 43), geboren op donderdag 18 maart 1993 in Enschede.
2 Nils Meester (afb. 44), geboren op maandag 9 oktober 1995 in Enschede.

194 Jolanda Wielinga is geboren op zondag 12 augustus 1979 in Enschede, dochter van Oebele Johannes (Han) Wielinga en Elizabeth Catharina (Lies) Talsma. Bij de geboorte woog Jolanda 2690 gr. en was zij 46 cm. lang. Jolanda begon een relatie met Sander van Ommen. Sander is geboren op donderdag 21 augustus 1980 in Enschede.

195 Jeroen Wielinga is geboren op woensdag 16 februari 1983 in Enschede, zoon van Oebele Johannes (Han) Wielinga en Elizabeth Catharina (Lies) Talsma. Bij de geboorte woog Jeroen 3455 gr. en was hij 53 cm. lang. Jeroen begon een relatie met Neomi Bessels.

196 Lenie Wielinga is geboren op donderdag 2 mei 1985 in Enschede, dochter van Harm (Harry) Wielinga en José Loman. Lenie begon een relatie met Remon Workel.

197 Caleb Fisher is geboren op zaterdag 19 maart 1977 in Kalamazoo Mi. USA, zoon van John Fisher en Diann Mary ten Brink. Caleb trouwde, 29 jaar oud, in juli 2006 met Molly.

198 Daniel J. Lam is geboren op maandag 19 maart 1979 in Kalamazoo Mi. USA, zoon van Jonathan W. Lam en Mariann Holthouse. Daniel trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 29 juni 2001 met Kali R. Forquer, 23 jaar oud. Kali is geboren op dinsdag 9 augustus 1977.

Kinderen van Daniel en Kali:
1 Elizabeth G. Lam, geboren op dinsdag 14 oktober 2003.
2 Silas DJ Lam, geboren op woensdag 1 september 2004.
3 Kaleb JB Lam, geboren op woensdag 1 september 2004.

199 Steven M. Lam is geboren op maandag 13 april 1981 in Champaighn, Ill. USA, zoon van Jonathan W. Lam en Mariann Holthouse. Steven trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11 juni 2004 met Angela Heerlyn, 22 jaar oud. Angela is geboren op donderdag 19 november 1981.

Kind van Steven en Angela:
1 Realeigh A. Lam, geboren op donderdag 28 september 2006.

200 Geoffery A. Ehlers is geboren op woensdag 9 februari 1983 in Whitinsville, Mass. USA, zoon van Ronald J. Ehlers en Jeanne B. Holthouse. Geoffery trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18 februari 2006 met Janis Gizinski, 23 jaar oud. Janis is geboren op dinsdag 4 januari 1983.

201 Engeline (Inge) Dijkstra is geboren op zondag 31 januari 1982 in Groningen, dochter van Sikke (Sikko) Dijkstra en Emma Kuiper. Inge trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 21 juli 2006 in Groningen met Alle Bouke (Arnout) Britstra, 27 jaar oud. Arnout is geboren op dinsdag 26 juni 1979 in Zevenhuizen.

202 Ida Jeannet Stoit is geboren op maandag 5 juni 1978, dochter van Writser Stoit en Elizabeth (Elly) de Haan. Ida trouwde, 22 jaar oud, op maandag 17 juli 2000 met Gerrit Oosterhuis, 21 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 17 augustus 1978.

Kinderen van Ida en Gerrit:
1 Mirjam Elizabeth Oosterhuis, geboren op donderdag 5 december 2002.
2 Ruben Oosterhuis, geboren op zaterdag 16 april 2005.


203 Hendrik Jan (Johan) Stoit is geboren op donderdag 19 juni 1980, zoon van Writser Stoit en Elizabeth (Elly) de Haan. Johan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 augustus 2005 met Tjitske Schipstra, 24 jaar oud. Tjitske is geboren op zondag 2 november 1980.

204 Margriet van der Vegte is geboren op maandag 26 januari 1981 in Kampen, dochter van Gerrit Jan van der Vegte en Antje Haaksema. Margriet trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 10 oktober 2003 in Coevorden met Remco Blokzijl, 23 jaar oud. Remco is geboren op woensdag 16 april 1980 in Hoogeveen.

Index (844 personen)

Esther [Partner van 103]
Kathy [Partner van 152]
Mildred [Partner van 101]
Molly [Partner van 197]
Shirley [Partner van 104]
Vera [Partner van 102]
Akkerman, Trijntje Johannes [Partner van 29]
Amerongen, Amanda van (*14-05-1998) [Dochter van 159]
Amerongen, Ariel van (*04-09-1986, †04-09-1986) [Zoon van 159]
Amerongen, Brandon David van (*04-09-1986) [Zoon van 159]
Amerongen, Dave van (*12-03-1964) [Partner van 159]
Amerongen, Devonn van (*13-05-1992, †14-05-1998) [Zoon van 159]
Amerongen, Kaileigh van (*22-12-1993) [Kind van 159]
Atsma, Dirk Atzes [Schoonvader van 13]
Atsma, Feye Dirks (*1800) [Partner van 13]
Baardman, Reinder (*04-10-1948)
Balint, Justin (*25-11-1999) [Zoon van 163]
Balint, Randy (*20-10-1960) [Partner van 163]
Balint, Spender (*11-12-1997) [Zoon van 163]
Beenes, Fenne (~14-08-1707, †<1764) [Partner van 3]
Berg, Rinske van den [Schoonmoeder van 67]
Bergman, Rinske [Schoonmoeder van 66]
Bertrand, Katrina L. (*18-08-1939) [Partner van 109]
Bessels, Neomi [Partner van 195]
Bisschops, Hubert (*10-01-1943) [Partner van 176]
Blekking, Christine (*06-09-1965) [Partner van 156]
Blokzijl, Remco (*16-04-1980) [Partner van 204]
Blom, Geert (*11-11-1898) [Zoon van 63]
Blom, Geert Willems [Schoonvader van 63]
Blom, Willem Geerts (*±1871) [Partner van 63]
Blom, Wypke (*05-04-1897) [Dochter van 63]
Boer, Hendrik Tjeerds de (*01-03-1818, †23-03-1851) [Schoonvader van 34]
Boer, Jelle Ykes de [Schoonvader van 22]
Boer, Linda de (*18-01-1970) [Partner van 166]
Boer, Robert de
Boer, Trijntje Jelles de (*1798) [Partner van 22]
Boer, Ymkje Hendriks de (*01-01-1844, †20-05-1928) [Partner van 34]
Boerema, Jacob (*27-06-1957) [Partner van 138]
Boersma, Baukje (*1918, †14-04-1918) [Dochter van 76]
Boersma, Hart [Schoonvader van 76]
Boersma, Kornelis (*±1888) [Partner van 76]
Bosgra, Antje Okkes [Schoonmoeder van 25]
Bosma, Berend Hendriks [Schoonvader van 52]
Bosma, Gerben (*1839) [Partner van 52]
Bosma, Gerrit Atzes [Schoonvader van 79]
Bosma, Jakob (*±1891) [Partner van 79]
Bouma, Eileen (*29-05-1947) [Partner van 112]
Bouwes, Sytske [Schoonmoeder van 12]
Brink, Diann Mary ten (*09-03-1949) [Nummer 126]
Brink, Harvey ten (*05-03-1918) [Partner van 92]
Britstra, Alle Bouke (*26-06-1979) [Partner van 201]
Broers, Sytske Jochums [Schoonmoeder van 45]
Bronswijk, Harmen Adriaan (*24-03-1956) [Partner van 141]
Brouwer, Riemkje Freerks [Schoonmoeder van 46]
Bruinsma, Grietje Symens [Schoonmoeder van 48]
Buis, Kathleen (*26-03-1959) [Partner van 171]
Buitjes, Berendina (*27-04-1902, †19-12-1982) [Partner van 81]
Bulthuis, Amanda (*10-03-1992) [Dochter van 182]
Bulthuis, Emmely (*04-07-1995) [Dochter van 182]
Bulthuis, Jan Hendrik (*13-12-1961) [Partner van 182]
Bulthuis, Lisette (*06-02-1987) [Dochter van 182]
Bulthuis, Ronald (*31-10-1989) [Zoon van 182]
Burggraaff, Abraham (*06-11-1970) [Partner van 183]
Burggraaff, Arjan (*18-06-2001) [Zoon van 183]
Burggraaff, Jacob (*16-08-1999) [Zoon van 183]
Burggraaff, Maarten (*30-04-1997) [Zoon van 183]
Burggraaff, Ruben (*15-12-2004) [Zoon van 183]
Carpenter, Elizabeth (*27-09-1999) [Dochter van 131]
Carpenter, Joshua (*27-05-1997) [Zoon van 131]
Carpenter, Timothy (*22-04-1967) [Partner van 131]
Conradi, Geertje Egberts [Schoonmoeder van 55]
Cutsem, Gerrit Jan Evert van (*30-04-1958) [Partner van 177]
Cutsem, Jessica van (*30-03-1991) [Dochter van 177]
Cutsem, Mariska van (*29-05-1987) [Dochter van 177]
Deknatel, Hielkje Anthonies [Schoonmoeder van 79]
Devries, Benjamin Robert (*23-10-1989) [Zoon van 160]
Devries, Franck (*13-05-1964) [Partner van 160]
Devries, Kaitlin L. (*27-02-1991) [Dochter van 160]
Devries, Kelvin (*17-04-1992) [Zoon van 160]
Devries, Meagan (*08-12-1994) [Dochter van 160]
Devries, Sean (*10-04-1987) [Zoon van 160]
Diertens, Andreja (*24-11-1969) [Partner van 189]
Dijk, Geeske Symens van [Schoonmoeder van 38]
Dijkstra, Abel (*28-10-1987) [Zoon van 133]
Dijkstra, Albert (*29-03-1929) [Nummer 102]
Dijkstra, Andrew (*04-05-1927, †28-01-1977) [Nummer 101]
Dijkstra, Charles (*30-11-1935) [Nummer 103]
Dijkstra, Diane [Pleegdochter van 101]
Dijkstra, Edward (*17-11-1937) [Nummer 104]
Dijkstra, Engeline (*31-01-1982) [Nummer 201]
Dijkstra, Freeke (*28-03-1959) [Zoon van 95]
Dijkstra, Gertrude (*23-05-1926) [Nummer 100]
Dijkstra, Grietje Antje (*19-09-1984) [Dochter van 133]
Dijkstra, Jantje (*28-10-1963) [Nummer 136]
Dijkstra, John (*1931, †1947) [Zoon van 83]
Dijkstra, Kind Albert Dijkstra [Kind van 102]
Dijkstra, Kind Albert Dijkstra [Kind van 102]
Dijkstra, Kind Albert Dijkstra [Kind van 102]
Dijkstra, Kind Albert Dijkstra [Kind van 102]
Dijkstra, Kind Albert Dijkstra [Kind van 102]
Dijkstra, Kind Charles Dijkstra [Kind van 103]
Dijkstra, Kind Charles Dijkstra [Kind van 103]
Dijkstra, Kind Charles Dijkstra [Kind van 103]
Dijkstra, Kind Charles Dijkstra [Kind van 103]
Dijkstra, Kind Charles Dijkstra [Kind van 103]
Dijkstra, Kind Edward Dijkstra [Kind van 104]
Dijkstra, Kind Edward Dijkstra [Kind van 104]
Dijkstra, Kind Edward Dijkstra [Kind van 104]
Dijkstra, Kind Edward Dijkstra [Kind van 104]
Dijkstra, Linda [Pleegdochter van 101]
Dijkstra, Machiel (*06-01-1954) [Nummer 132]
Dijkstra, Miente (*25-07-1925, †21-05-2006) [Partner van 95]
Dijkstra, Oebel (*25-09-1956) [Nummer 134]
Dijkstra, Sikke (*21-05-1955) [Nummer 133]
Dijkstra, Tjerk (*12-06-1902, †13-01-1968) [Partner van 83]
Dijkstra, Trijntje (*28-10-1963) [Nummer 135]
Dikken, Anna (*16-08-1921) [Partner van 89]
Dirks of Durks, Lyske [Schoonmoeder van 18]
Doorlag, Amanda Lynn (*08-07-1994) [Dochter van 173]
Doorlag, James (*07-08-1936) [Partner van 110]
Doorlag, James Roy (*09-11-1987) [Zoon van 171]
Doorlag, James Gary (*19-01-1960) [Nummer 171]
Doorlag, Michael J. P. (*09-04-1991) [Zoon van 172]
Doorlag, Michael Oscar (*17-06-1963) [Nummer 172]
Doorlag, Sargent Kimberly (*12-10-1983) [Dochter van 172]
Doorlag, Sargent Kristen (*02-05-1982) [Dochter van 172]
Doorlag, Steven Brandon (*10-06-1991) [Zoon van 173]
Doorlag, Steven Henry (*20-10-1964) [Nummer 173]
Doorlag, Violet Marie (*21-06-1958) [Nummer 170]
Douma, Anne Jochums (*1882) [Nummer 71]
Douma, Hedzer Jochums (*20-10-1870) [Nummer 70]
Douma, Hedzers Sybrens [Schoonvader van 45]
Douma, Jochum Hedzers (*13-02-1842, †14-02-1915) [Partner van 45]
Douma, Lutske Hedzers [Schoonmoeder van 24]
Douma, Sipke Jochums (*25-08-1879) [Zoon van 45]
Douma, Sytske Jochums (*15-12-1866) [Dochter van 45]
Douma, Tettje Jacobs [Schoonmoeder van 20]
Douma, Tjeerd Jochums (*06-01-1869) [Nummer 69]
Dupon, Gjalt (*±1896) [Partner van 78]
Dupon, Jan [Schoonvader van 78]
Egberts, Antje [Schoonmoeder van 21]
Egberts, Lykele [Schoonvader van 4]
Ehlers, Erin J. (*24-09-1985) [Zoon van 129]
Ehlers, Geoffery A. (*09-02-1983) [Nummer 200]
Ehlers, Ronald J. (*01-10-1956) [Partner van 129]
Ehlhart, Bernardus (*±1874) [Partner van 66]
Ehlhart, Jacob [Schoonvader van 66]
Elsinga, Hendrik Lammerts [Schoonvader van 50]
Elsinga, Hendrikus (*07-08-1883, †24-11-1956) [Zoon van 50]
Elsinga, Jan (*18-04-1887, †21-04-1924) [Zoon van 50]
Elsinga, Johannes (*04-02-1899, †05-04-1974) [Zoon van 50]
Elsinga, Rudolf (*27-01-1903) [Zoon van 50]
Elsinga, Tjeerd (*16-07-1858, †12-01-1947) [Partner van 50]
Elsinga, Trijntje (*20-03-1885) [Dochter van 50]
Elsinga, Trijntje (*1897) [Dochter van 50]
Elsinga, Willem (*08-11-1905, †19-07-1976) [Zoon van 50]
Elzinga, Jitske Baukes (*1770, †31-07-1851) [Partner van 8]
Epema, Haitse (*±1897) [Partner van 80]
Epema, Hendrik [Schoonvader van 80]
Esch, Anneke van (*05-04-1958) [Partner van 134]
Faber, Christina [Schoonmoeder van 72]
Feenstra, Eelkjen Thijssens [Partner van 9]
Fennema, Antje Folkerst (*11-01-1868, †02-07-1868) [Dochter van 37]
Fennema, Folkert (*19-03-1825, †30-05-1901) [Partner van 37]
Fennema, Martinus Folkerts (*04-05-1870, †21-07-1870) [Zoon van 37]
Fennema, Martinus Folkerts (*17-03-1873, †14-07-1873) [Zoon van 37]
Fennema, Martinus Folkerts (*11-02-1880, †1970) [Zoon van 37]
Fennema, Melle Folkerts [Schoonvader van 37]
Fennema, Melle Folkerts (*04-05-1870, †22-07-1870) [Zoon van 37]
Fennema, Melle Folkerts (*24-10-1871, †01-08-1913) [Zoon van 37]
Fennema, Nn (*10-05-1869, †10-05-1869) [Dochter van 37]
Fennema, Nn (*26-06-1874, †26-06-1874) [Dochter van 37]
Fennema, Trijntje Folkerts (*22-11-1866, †22-08-1922) [Dochter van 37]
Filet, Allan Michael (*29-06-1983) [Zoon van 122]
Filet, David Patrick (*23-03-1980) [Nummer 192]
Filet, Edward Cornelis (*16-09-1948) [Partner van 122]
Filet, Kiki Zoe (*03-06-2006) [Dochter van 192]
Fisher, Andrew John (*28-09-1978) [Zoon van 126]
Fisher, Caleb (*19-03-1977) [Nummer 197]
Fisher, Jennie Marie (*16-03-1980) [Dochter van 126]
Fisher, John (*23-08-1950) [Partner van 126]
Fisher, Joshua (*01-05-1983) [Zoon van 126]
Fokes, Grietje [Schoonmoeder van 17]
Folkerts, Geertje [Partner van 2]
Forquer, Kali R. (*09-08-1977) [Partner van 198]
Fransbergen, Johannes Sjuks [Schoonvader van 64]
Fransbergen, Pietje Johannes (*±1877) [Partner van 64]
Frietas, Jenniver (*23-04-1970) [Partner van 162]
Gizinski, Janis (*04-01-1983) [Partner van 200]
Graaf, Hildebrand de (*27-01-1961) [Partner van 150]
Haak, Ebeltje [Schoonmoeder van 68]
Haaksema, Albert (*20-03-1966) [Zoon van 115]
Haaksema, Antje (*03-06-1957) [Nummer 179]
Haaksema, Aukje Johannes (*16-02-1956) [Nummer 178]
Haaksema, Fenko (*08-09-1930) [Partner van 115]
Haaksema, Jolanda (*18-06-1992) [Dochter van 180]
Haaksema, Luitje (*03-06-1957, †05-06-1957) [Zoon van 115]
Haaksema, Luitje (*06-05-1961, †03-02-1963) [Zoon van 115]
Haaksema, Luitje (*20-03-1966) [Nummer 180]
Haaksema, Miranda (*20-03-1990) [Dochter van 180]
Haaksema, Sander (*08-05-1995) [Zoon van 180]
Haan, Egbert Lykeles de (*1714, †10-03-1784) [Partner van 4]
Haan, Elizabeth de (*01-10-1953) [Partner van 154]
Haanstra, Jelmer Jans [Schoonvader van 71]
Haanstra, Johanna Jelmers (*1884) [Partner van 71]
Haayes, Kornelis [Schoonvader van 15]
Halen, Jacoba van (*14-10-1961) [Partner van 137]
Hartog, Jeannet (*13-04-1970) [Partner van 151]
Haverkamp, Elske Jantina (*26-10-1968) [Partner van 180]
Heerlyn, Angela (*19-11-1981) [Partner van 199]
Hei, Symon Tjibbes van der (*±1843) [Partner van 38]
Hei, Tjibbe Gerrits van der [Schoonvader van 38]
Heide, Antje Sybes van der (*02-02-1794) [Nummer 13]
Heide, Eelkje van der (*10-03-1857) [Dochter van 23]
Heide, Gosse Annes van der [Schoonvader van 69]
Heide, Hendrik van der (*26-02-1792) [Zoon van 7]
Heide, Hendrikje Sybes van der (*1799, †25-04-1814) [Dochter van 7]
Heide, Hepke van der [Dochter van 9]
Heide, Janna Gosses van der (*1868) [Partner van 69]
Heide, Klaas van der (*24-07-1842) [Zoon van 23]
Heide, Klaas van der (*19-10-1853) [Nummer 40]
Heide, Lammert Sytes van der (*27-08-1811) [Nummer 23]
Heide, Oebele van der (*19-09-1790) [Zoon van 7]
Heide, Oebele Syts van der (*1796) [Nummer 22]
Heide, Oeble van der (*08-09-1844) [Zoon van 23]
Heide, Saakjen van der [Kind van 9]
Heide, Sybe Oeb(e)les van der (~31-10-1762, †01-11-1841) [Nummer 7]
Heide, Syte Oeb(e)les van der (*?-05-1766) [Nummer 9]
Heide, Sytske Sybes van der (*1797) [Nummer 14]
Heide, Tys van der [Zoon van 9]
Heide, Ymkjen Sybes van der (*1801) [Nummer 15]
Hendriks, Neeltje [Schoonmoeder van 11]
Hinds, Linda (*25-02-1948) [Partner van 111]
Hoeksma, Trijntje Kornelis (*17-10-1839, †20-11-1918) [Schoonmoeder van 56]
Hollerman, Evelyn Harris [Dochter van 100]
Hollerman, Marvin [Partner van 100]
Hollerman, Marvin [Nummer 152]
Holthouse, David Jon (*28-04-1993) [Zoon van 128]
Holthouse, Jeanne B. (*29-04-1956) [Nummer 129]
Holthouse, John (*20-06-1926) [Partner van 93]
Holthouse, Mariann (*15-06-1952) [Nummer 127]
Holthouse, Michael Robert (*04-05-1995) [Zoon van 128]
Holthouse, Nathan James (*16-12-1996) [Zoon van 128]
Holthouse, Robert John (*07-12-1953) [Nummer 128]
Hoog, Antje Egberts de (*1821, †1901) [Partner van 31]
Hoog, Antje Jans van der [Schoonmoeder van 15]
Horst, Jannetje [Schoonmoeder van 49]
Hoving????, Johannes [Partner van 57]
Hoving????, Johannes (*21-03-1897) [Zoon van 57]
Huis, Grietje van (*17-05-1935, †04-05-2007) [Nummer 114]
Huis, Hendrik van (*29-11-1908, †17-09-1985) [Partner van 86]
Huisinga, Ruth Ann (*08-05-1959) [Partner van 128]
Huizinga, Akke Rinzes [Schoonmoeder van 33]
Huizinga, Beitske Hendriks [Schoonmoeder van 71]
Huizinga, Geertje (*11-08-1896) [Nummer 80]
Huizinga, Jacoba (*27-02-1962) [Partner van 139]
Huizinga, Jan (*14-05-1892) [Zoon van 55]
Huizinga, Jan Tjallings [Schoonvader van 55]
Huizinga, Jentje Barbara (*20-03-1948) [Partner van 118]
Huizinga, Nn Akke Johannes Wielinga zoon [Zoon van 55]
Huizinga, Pieter (*19-12-1864, †30-01-1922) [Partner van 55]
Huizinga, Sijkje [Schoonmoeder van 77]
Huizinga, Wiebe (*28-03-1965) [Partner van 140]
Huizinga (Van der Bij), Hielkjen Hendriks [Partner van 7]
Hulst, Hendrikje [Partner van 142]
Hylkema, Antje [Schoonmoeder van 75]
Jager, Boukje Teedes (*1822, †<1905) [Partner van 35]
Jager, Teede Sytzes [Schoonvader van 35]
Jager, Ybeltje Alberts de [Schoonmoeder van 42]
Jans, Janke [Schoonmoeder van 19]
Jans, Johannes [Schoonvader van 12]
Jansen, Bianca (*13-11-1971) [Partner van 193]
Jansen, Jacintha (*13-08-1964) [Partner van 175]
Jansma, Antje Tijsses (*1822) [Partner van 25]
Jansma, Binne [Schoonvader van 73]
Jansma, Froukje (*1892) [Partner van 73]
Jansma, Tijs Sjoerds [Schoonvader van 25]
Jansma, Wytske Fokkes [Schoonmoeder van 36]
Jellema, Hinke (*08-04-1824, †27-04-1901) [Dochter van 16]
Jellema, Sake Gerlofs [Schoonvader van 16]
Jellema, Ype Sakes (*1789) [Partner van 16]
Jong, Aukje Johannes de (*?-05-1798, †29-12-1878) [Partner van 18]
Jong, Grietje de [Schoonmoeder van 78]
Jong, Johannes Jelles de (*1792, †1839) [Schoonvader van 18]
Jong, Trijntje Paulus de [Schoonmoeder van 37]
Jongsma, Alle Sybrens [Schoonvader van 17]
Jongsma, Tjitske Alles (*1793) [Partner van 17]
Kalverboon of Kalverboen, Feitje [Partner van 58]
Kamminga, Adriaantje Klazes (*08-12-1819, †23-11-1895) [Partner van 23]
Kamminga, Klaas Wybes [Schoonvader van 23]
Kamstra, Antje (*1850) [Partner van 40]
Kamstra, Gerrit Gerrits [Schoonvader van 40]
Kardol, Adriaan Leendert (*14-01-1952) [Partner van 148]
Kasje, Heerke Jans [Schoonvader van 28]
Kasje, Jacobje Heerkes (*1809) [Partner van 28]
Kasper, Elske Roels [Schoonmoeder van 40]
Kempenaar, Gerben Jacobs (*±1830) [Partner van 39]
Kempenaar, Jacob Gerbens [Schoonvader van 39]
Keuning, Albert (*02-12-1859) [Zoon van 30]
Keuning, Rinze Alberts [Partner van 30]
Keuning, Tettje Rinzes (*04-09-1862) [Dochter van 30]
Keuning, Tettje Rinzes (*13-02-1864) [Dochter van 30]
Kintket, Alexander [Schoonvader van 49]
Kintket, Jan (*1849) [Partner van 49]
Kits, Sip Jan (*26-07-1943) [Partner van 117]
Klamer, George Cornelis (*05-04-1931) [Partner van 99]
Klamer, Renze (*23-05-1959) [Nummer 149]
Klamer, Sicco (*12-08-1966) [Nummer 151]
Klamer, Trijntje (*08-11-1956) [Nummer 148]
Klamer, Yvonne (*11-09-1963) [Nummer 150]
Klijn, Christa (*13-08-1963) [Partner van 153]
Kloosterman, Marijke Jacobs [Schoonmoeder van 28]
Koning, Donald (*20-11-1933) [Partner van 94]
Koning, Jan Louise (*27-04-1959) [Nummer 130]
Koning, Joyce Louise (*27-06-1962) [Nummer 131]
Koning, Pieter Pieters [Schoonvader van 18]
Koning, Pietertje Pieters (*07-06-1797, †08-01-1838) [Partner van 18]
Kooi, Antje Alberts van der [Schoonmoeder van 44]
Kootstra, Gauke Melles [Schoonvader van 77]
Kootstra, Tietje (*±1902) [Partner van 77]
Korhorn, Arjen [Zoon van 189]
Korhorn, Derk (*22-08-1943) [Nummer 120]
Korhorn, Egbert (*21-03-1916, †15-08-2004) [Partner van 88]
Korhorn, Egbert (*03-06-1970) [Nummer 189]
Korhorn, Elina [Dochter van 189]
Korhorn, Grietje (*17-03-1942) [Nummer 119]
Korhorn, Hendrik (*06-10-1973) [Nummer 190]
Korhorn, Marjon [Dochter van 189]
Korhorn, Nellie [Dochter van 189]
Korhorn, Oebelina (*05-09-1955) [Nummer 122]
Korhorn, Roelfke (*15-12-1947) [Nummer 121]
Koster, Grietje Oedzes (*03-01-1877, †03-04-1968) [Partner van 56]
Koster, Oeds Jetzes (*09-12-1836, †02-01-1935) [Schoonvader van 56]
Krol, Antje Annes [Schoonmoeder van 43]
Krol, Joukje Klazes [Schoonmoeder van 69]
Kuiper, Emma (*19-04-1959) [Partner van 133]
Lam, Christopher R. (*29-04-1983) [Zoon van 127]
Lam, Daniel J. (*19-03-1979) [Nummer 198]
Lam, Elizabeth G. (*14-10-2003) [Dochter van 198]
Lam, Jonathan W. (*08-08-1955) [Partner van 127]
Lam, Kaleb JB (*01-09-2004) [Zoon van 198]
Lam, Realeigh A. (*28-09-2006) [Dochter van 199]
Lam, Silas DJ (*01-09-2004) [Zoon van 198]
Lam, Steven M. (*13-04-1981) [Nummer 199]
Lammerts, Bene (~20-03-1735) [Zoon van 3]
Lammerts, Ubele (~21-11-1669, †>1720) [Nummer 2]
Lang, Marijke Tjeerds de [Schoonmoeder van 50]
Lap, Barbara (*12-12-1974) [Nummer 185]
Lap, Dianne Reina (*06-02-2002) [Dochter van 184]
Lap, Grietje (*20-10-1933, †13-10-2006) [Nummer 115]
Lap, Jaap (*04-07-1947) [Nummer 118]
Lap, Janke (*02-10-1970) [Nummer 183]
Lap, Johannes (*23-07-1988) [Zoon van 118]
Lap, Jurian Jacob (*07-11-1999) [Zoon van 184]
Lap, Lennard Ruurd (*26-09-2004) [Zoon van 184]
Lap, Luitje (*23-02-1910, †29-10-1995) [Partner van 87]
Lap, Luitje (*10-08-1972) [Nummer 184]
Lap, Pieter (*02-12-1980) [Zoon van 118]
Lap, Siert-Jan (*22-04-1979) [Nummer 186]
Lap, Titie (*22-03-1936) [Nummer 116]
Lap, Ymkje (*21-04-1944) [Nummer 117]
Lieuwes, Sjouwkje [Schoonmoeder van 14]
Lindeboom, Albert Cornelis [Schoonvader van 62]
Lindeboom, Cornelis (*1884) [Partner van 62]
Loman, José (*13-11-1959) [Partner van 125]
Lourens, Thea [Partner van 145]
Lourens, Ytje Theunis [Schoonmoeder van 58]
Luitjens, Lutske [Schoonmoeder van 22]
Lykeles, Doetje [Schoonmoeder van 47]
Martin, Elaine (*04-11-1971) [Partner van 169]
Meade, Baby girl (*22-11-1994) [Zoon van 174]
Meade, Jason Arthur (*08-04-1977) [Nummer 174]
Meade, Jeannette (*26-11-1979) [Dochter van 113]
Meade, Wayne (*05-08-1949) [Partner van 113]
Meer, Rinske Johannes van der (*1794) [Partner van 12]
Meester, Femke (*18-03-1993) [Dochter van 193]
Meester, Gerrit [Schoonvader van 123]
Meester, Gerrit (*16-02-1965) [Nummer 193]
Meester, Kornelis (*04-01-1968) [Zoon van 123]
Meester, Nils (*09-10-1995) [Zoon van 193]
Meester, Willem (*13-09-1945) [Partner van 123]
Melles, Beene [Schoonvader van 3]
Meulen, Akke van der (*21-09-1832) [Dochter van 19]
Meulen, Anne Johannes van der (*1887) [Partner van 72]
Meulen, Egbert (Martinus) van der (*27-02-1830, †16-08-1901) [Nummer 36]
Meulen, Hendrik van der (*17-08-1824) [Zoon van 19]
Meulen, Jitske van der (*13-01-1828) [Dochter van 19]
Meulen, Jitske Martinus van der (*21-05-1823, †03-12-1824) [Dochter van 19]
Meulen, Martinus Hendriks van der (*17-11-1791, †31-08-1860) [Partner van 19]
Meulen, Pieter van der [Schoonvader van 72]
Meulen, Trijntje Martinus van der (*02-08-1842, †26-02-1915) [Nummer 38]
Meulen, Willem Martinus van der (*17-03-1826, †01-08-1905) [Nummer 35]
Meulen, Wytse van der (*30-09-1839) [Zoon van 19]
Meulen, Yttje van der (*01-07-1836, †02-01-1892) [Nummer 37]
Meyer, Aaltje [Schoonmoeder van 70]
Meyer, Bokke Gerrits [Partner van 32]
Meyer, Pietertje (*1844) [Nummer 52]
Miedema, Boudewijn (*04-12-1998) [Zoon van 175]
Miedema, Florian (*21-03-1997) [Zoon van 175]
Miedema, Jetske (*04-09-1961) [Nummer 176]
Miedema, Maaike (*12-09-1962) [Nummer 177]
Miedema, Sybren (*06-07-1934) [Partner van 114]
Miedema, Sytze (*01-12-1959) [Nummer 175]
Miedema, William (*28-05-2001) [Zoon van 175]
Mulder, Jan Annes [Schoonvader van 74]
Mulder, Tjitske (*1891) [Partner van 74]
Nestra, Jan (*±1873) [Partner van 67]
Nestra, Tjisse [Schoonvader van 67]
Nicolai, Roel Symens [Schoonvader van 44]
Nicolai, S.K. [Partner van 59]
Nicolai, Trijntje Roels (*±1855) [Partner van 44]
Nieland, Coby (*12-06-1942) [Partner van 108]
Nieuwenhuis, Metje [Schoonmoeder van 76]
Nieuwland, Janke Lammerts [Schoonmoeder van 5]
nn [Partner van 61]
NN, Sandra (*08-07-1964) [Partner van 164]
NN partner Hendrik Korhorn, Hennie [Partner van 190]
NN partner Oebele Werkman, Sally [Partner van 167]
NN partner Oebele Wielinga [Partner van 90]
Noordraven, Auke Jans [Schoonvader van 24]
Noordraven, Eelske Aukes (*1807) [Partner van 24]
Oeb(e)les, Beening (*?-01-1771) [Zoon van 5]
Oeb(e)les, Houkjen (*17-12-1777) [Dochter van 5]
Oeb(e)les, Janke (*?-08-1768, †20-04-1838) [Nummer 10]
Oeb(e)les, Tjeerd (*19-03-1775) [Zoon van 5]
Oeb(e)les (Ubels), Henke (Hinke) (~04-09-1718, †1745) [Nummer 4]
Oebeles, Lammert (~09-01-1698, †±1739) [Nummer 3]
Ommen, Sander van (*21-08-1980) [Partner van 194]
Oosterhof, Hendrikje (*14-04-1948) [Partner van 120]
Oosterhuis, Gerrit (*17-08-1978) [Partner van 202]
Oosterhuis, Mirjam Elizabeth (*05-12-2002) [Dochter van 202]
Oosterhuis, Ruben (*16-04-2005) [Zoon van 202]
Pallas voorheen Snijder, Sytske Hendriks (*18-09-1811) [Partner van 27]
Pals, Cornelis Jan Baltsazar (*19-01-1975) [Partner van 185]
Pals, Cornelis Noah Danique (*30-10-2000) [Zoon van 185]
Pals, Quinten Matteo (*01-11-2003) [Zoon van 185]
Pals, Stijn Jareth (*01-11-2003) [Zoon van 185]
Pebesma, Hendrikje Wobbes [Schoonmoeder van 73]
Pietersma, Doetje Dirks [Schoonmoeder van 62]
Pijkeren, Ria van (*05-05-1969) [Partner van 158]
Pijl, Klaaske Aukes [Schoonmoeder van 26]
Ploeg, Eelkje Sytes van der [Schoonmoeder van 33]
Ploeg, Simone Agnes Bouwiena van der (*22-11-1970) [Partner van 184]
Ploeg, Trijntje Sijtses van der (*1776, †1839) [Schoonmoeder van 18]
Poortinga, Jelle (*06-01-1962) [Partner van 135]
Post, Jantina [Schoonmoeder van 123]
Posthuma, Fenko Lubertus (*16-12-1980) [Zoon van 178]
Posthuma, Grietje Anneke (*29-09-1979) [Dochter van 178]
Posthuma, Hiltje Geertrude (*16-08-1988) [Dochter van 178]
Posthuma, Jan Jacob (*26-02-1983) [Zoon van 178]
Posthuma, Rinse (*15-03-1956) [Partner van 178]
Posthuma, Roelof Gerrit (*18-09-1986) [Zoon van 178]
Posthuma, Sieger Hiltjo (*19-09-1978) [Zoon van 178]
Posthuma, Titia Lianne (*16-08-1988) [Dochter van 178]
Postma, Jan Kornelis (*1807) [Partner van 15]
Postmus, Jacob [Schoonvader van 70]
Postmus, Ynske (*1887) [Partner van 70]
Prins, Remco (*27-12-1978) [Zoon van 157]
Prins, Rielle (*25-11-1977) [Dochter van 157]
Prins, Willem (*08-10-1950, †16-01-2002) [Partner van 157]
Reitsma, Luidy [Partner van 147]
Riedstra, Antje Sybes (*±1873) [Nummer 66]
Riedstra, Jan Sybes [Schoonvader van 43]
Riedstra, Japke Sybes (*24-12-1874) [Nummer 67]
Riedstra, Johanna Sybes (*21-10-1877) [Dochter van 43]
Riedstra, Sybe Jans (*±1851) [Partner van 43]
Riemersma, Melle Folkerts [Schoonvader van 42]
Riemersma, Wypke Melles (*±1845) [Partner van 42]
Ritsema, André Frederik (*05-10-1963) [Nummer 143]
Ritsema, Catharina Nienke (*27-12-1967) [Nummer 144]
Ritsema, Geert (*18-08-1932) [Nummer 98]
Ritsema, Geertje (*04-08-1928) [Nummer 96]
Ritsema, Grietje (*02-03-1927) [Nummer 95]
Ritsema, Grietje (*27-12-1967) [Nummer 147]
Ritsema, Janke (*04-06-1961) [Dochter van 98]
Ritsema, Johannea Francisca (*23-11-58) [Nummer 141]
Ritsema, Oebele (*23-10-1930) [Nummer 97]
Ritsema, Riemer (*16-01-1966) [Zoon van 98]
Ritsema, Sikke (*02-05-1905, †25-03-1946) [Partner van 82]
Ritsema, Sikke (*26-01-1959) [Nummer 145]
Ritsema, Sikko (*05-04-1961) [Nummer 142]
Ritsema, Trientje (*06-10-1935) [Nummer 99]
Ritsema, Trijntje (*29-10-1963) [Nummer 146]
Roda, Riemke Gerrits [Schoonmoeder van 4]
Ronda, Hendrika (*31-01-1964) [Nummer 187]
Ronda, Johannes (*31-05-1933) [Partner van 119]
Ronda, Johannes Jr. (*21-02-1970) [Zoon van 119]
Ronda, Willemina (*18-07-1967) [Nummer 188]
Ruiten, Riemkjen Foekes van der [Schoonmoeder van 41]
Rypkema, Grietje Wybes [Schoonmoeder van 53] [Schoonmoeder van 54]
Schaaf, Aaltje van der (*1881) [Partner van 68]
Schaaf, Harm van der [Schoonvader van 68]
Schalk, Hermanus Peter (*27-02-1986) [Zoon van 136]
Schalk, Miente Cornelis (*10-11-1987) [Zoon van 136]
Schalk, Ton (*21-07-1955) [Partner van 136]
Schipper, Johanna (*25-09-1951) [Partner van 153]
Schipstra, Tjitske (*02-11-1980) [Partner van 203]
Schreuder, Adrianus Hendrik (*17-02-1965) [Partner van 187]
Schreuder, Laura (*>1994) [Dochter van 187]
Schreuder, Margarieta Jolanda (*15-07-1992) [Dochter van 187]
Schreurs, Ineke (*08-07-1952) [Partner van 132]
Schutter, Arjen (*27-06-2001) [Zoon van 158]
Schutter, Doetse (*18-12-1932) [Partner van 106]
Schutter, Lysa (*09-02-1999) [Dochter van 158]
Schutter, Maarten (*31-10-1978) [Zoon van 156]
Schutter, Niels (*10-06-1996) [Zoon van 158]
Schutter, Popke (*29-06-1960) [Nummer 156]
Schutter, Wieke (*30-01-1962) [Nummer 157]
Schutter, Writser Oebele (*16-09-1967) [Nummer 158]
Siebenga, Cornelis Everts [Schoonvader van 21]
Sijtjes, Aaltje (†<1704) [Partner van 2]
Sijvers, Volkjen Tammes [Schoonmoeder van 35]
Sikkema, Ab (*13-06-1933, †10-02-1991) [Partner van 116]
Sikkema, Alje Ties (*13-05-1960) [Nummer 181]
Sikkema, Anouk Suzanne (*14-10-1992) [Dochter van 181]
Sikkema, Aukje Grietje (*19-04-1964) [Nummer 182]
Sikkema, Marlon (*03-05-1990) [Zoon van 181]
Sikkema, Martijn Albert (*10-11-1994) [Zoon van 181]
Sipkes, Hendrikje [Partner van 6]
Sloterdijk, Seeske Eises [Schoonmoeder van 23]
Spencer, Kim (*21-12-1960) [Partner van 168]
Spoelstra, Rinske Edzes (*1796)
Spoor, Berber Pieters [Schoonmoeder van 63]
Steenbergen, Jacoba (*24-01-1965) [Nummer 140]
Steenbergen, Pieter (*07-12-1956) [Nummer 137]
Steenbergen, Sikke (*05-01-1962) [Nummer 139]
Steenbergen, Tammo (*29-12-1928) [Partner van 96]
Steenbergen, Trijntje (*14-07-1959) [Nummer 138]
Stoit, Bart Jakob William (*11-09-2000) [Zoon van 153]
Stoit, Hendrik (*02-11-1929) [Partner van 105]
Stoit, Hendrik Jan (*19-06-1980) [Nummer 203]
Stoit, Hendrik Jan (*06-01-1983) [Zoon van 153]
Stoit, Hillechina (*16-01-1990) [Dochter van 154]
Stoit, Ida Jeannet (*05-06-1978) [Nummer 202]
Stoit, Inge (*22-03-1985) [Dochter van 153]
Stoit, Jakob (*12-04-1954) [Nummer 153]
Stoit, Johanna (*18-09-1977) [Dochter van 153]
Stoit, Petra (*06-02-1980) [Dochter van 153]
Stoit, Petrie (*25-10-1985) [Dochter van 154]
Stoit, Writser (*21-04-1955) [Nummer 154]
Stoit, Ynje Wina (*15-10-1958) [Nummer 155]
Stratton, Mary Beth (*27-04-1960) [Partner van 172]
Stratton, Violet (*17-01-1908, †26-02-1950) [Partner van 85]
Sybenga, Antje (*15-02-1836, †10-11-1911) [Nummer 39]
Sybenga, Egbert Kornelis [Partner van 21]
Sybenga, Kornelis (*30-01-1835) [Zoon van 21]
Sydenborgh, Diana van (*16-12-1947) [Partner van 107]
Talma, Antje Heines (*30-12-1817, †23-05-1891) [Partner van 33]
Talma, Heine Meinderts [Schoonvader van 33]
Talsma, Elizabeth Catharina (*27-09-1952) [Partner van 124]
Thoma, John (*>1996) [Zoon van 188]
Thoma, Nathalie Grietje (*16-05-1994) [Dochter van 188]
Thoma, Roelf Geert (*09-04-1965) [Partner van 188]
Thompson, Earl (*08-03-1955) [Partner van 170]
Thompson, Eric Mathew (*06-03-1992) [Zoon van 170]
Thompson, Tara Lynne (*27-07-1987) [Dochter van 170]
Thysses, Lammert [Nummer 1]
Tiekstra, Jeltje Wiegers (*?-03-1810, †01-06-1890) [Partner van 26]
Tiekstra, Wieger Fokes [Schoonvader van 26]
Til, Harm van (†17-07-1989) [Partner van 146]
Tjeerts, Haukien [Schoonmoeder van 3]
Tol, Antje Jans (*08-02-1817) [Dochter van 11]
Tol, Jan Teyes (*01-05-1789, †25-01-1848) [Partner van 11]
Tol, Teye Jans [Schoonvader van 11]
Tol, Teye Jans (*30-12-1814) [Zoon van 11]
Tuma, Hendrik (*06-07-1943) [Partner van 121]
Tuma, Hendrika (*07-02-1971) [Nummer 191]
Tuma, Hendrikje Jacoba (*03-09-1973) [Dochter van 121]
Twillert, Aaltje van (*12-07-1962) [Partner van 149]
Vandermaarel, Andrew (*30-10-1992) [Dochter van 165]
Vandermaarel, Derek (*08-03-1989) [Zoon van 165]
Vandermaarel, Jacqueline (*09-10-1990) [Dochter van 165]
Vandermaarel, Rick (*12-02-1961) [Partner van 165]
Vandermaarel, Steven Matthew (*20-05-1994) [Zoon van 165]
Veen, Antje Ybeles van der [Schoonmoeder van 65]
Veen, Djoerd Hibbes van der [Schoonvader van 58]
Veen, Selie van der [Schoonmoeder van 80]
Veen, Willemke van der (*1896) [Partner van 58]
Veenstra, Antje (*±1833) [Partner van 36]
Veenstra, Eelkje Willems [Schoonmoeder van 64]
Veenstra, Jacobje Jakobs [Schoonmoeder van 52]
Veenstra, Ritske Gerrits [Schoonvader van 36]
Veenstra, Sijtze [Partner van 91]
Veenstra, Wilma Jannie (*06-07-1960) [Partner van 181]
Veenstra, Wipke Klazes [Schoonmoeder van 74]
Veer, Andries Oebeles van der (*±1830) [Partner van 41]
Veer, Eelze Gerks van der (*1847) [Partner van 47]
Veer, Foeke Andries van der (*20-04-1861) [Zoon van 41]
Veer, Foeke Andries van der (*12-03-1870) [Zoon van 41]
Veer, Gerk van der (*02-10-1891) [Zoon van 47]
Veer, Gerk Pieters van der [Schoonvader van 47]
Veer, Lammert Andries van der (*27-07-1864) [Zoon van 41]
Veer, Oebele Andries van der [Schoonvader van 41]
Veer, Oebele Andries van der (*12-05-1867) [Zoon van 41]
Veer, Oeble Andries van der (*14-09-1856) [Zoon van 41]
Vegte, Aaltje van der (*07-06-1983) [Dochter van 179]
Vegte, Fenko van der (*26-02-1993) [Zoon van 179]
Vegte, Gerrit Helms van der (*24-11-1986) [Zoon van 179]
Vegte, Gerrit Jan van der (*23-11-1955) [Partner van 179]
Vegte, Karin van der (*27-09-1989) [Dochter van 179]
Vegte, Margriet van der (*26-01-1981) [Nummer 204]
Vegte, Mijam van der (*26-05-1988) [Dochter van 179]
Vegte, Sandra van der (*08-09-1991) [Dochter van 179]
Vegte, Wilma van der (*01-10-1984) [Dochter van 179]
Velzel, Augustina Elisabeth van (*24-12-1980) [Partner van 186]
Vermij, Cindy (*12-05-1980) [Partner van 192]
Vinne, Ake Albert Jan van de (*30-07-1965) [Partner van 191]
Vinne, Carmen van de [Dochter van 191]
Vinne, Ramon van de [Zoon van 191]
Visser, Bokke Feikes [Schoonvader van 14]
Visser, Feike Bokkes (*1796) [Partner van 14]
Visser, Monique (*16-08-1969) [Partner van 193]
Voss, Jaymie (*08-04-1982) [Zoon van 130]
Voss, Nathan (*21-03-1983) [Zoon van 130]
Voss, Robert (*07-04-1955) [Partner van 130]
Vries, Antje Eelses de (*1811) [Partner van 20]
Vries, Baukje Edzes de (*±1864) [Partner van 53]
Vries, Baukjen Bokkes de (*±1793, †<1822)
Vries, Edze Kornelis de [Schoonvader van 53] [Schoonvader van 54]
Vries, Eelse Foppes de [Schoonvader van 20]
Vries, Errit Adzers de (*?-03-1787, †02-05-1838)
Vries, Fetje de [Schoonmoeder van 51]
Vries, Froukje de (*1886) [Partner van 75]
Vries, Gerrit Andries de (*25-10-1819, †01-06-1850)
Vries, Jan de [Schoonvader van 75]
Vries, Lijsbeth Andries de (*31-03-1818, †29-07-1886) [Schoonmoeder van 34]
Vries, Martha de (*14-09-1865) [Partner van 51]
Vries, Nn de [Partner van 163]
Vries, Nn de [Schoonvader van 51]
Vries, Wytske Edzes de (*1868) [Partner van 54]
Wagenaar, Kornelis Tabes [Schoonvader van 48]
Wagenaar, Taapke (Kornelis) (*1856) [Partner van 48]
Wal, Harmen Uilkes van der (*±1869) [Partner van 65]
Wal, Johannes van der (*03-04-1902, †21-04-1945) [Zoon van 65]
Wal, Klaas Dirks van der (*1764) [Partner van 10]
Wal, Lijsbert Feyes van der [Schoonmoeder van 13]
Wal, Rinske van der [Partner van 33]
Wal, Teunis Klazes van der [Schoonvader van 33]
Wal, Uilke Johannes van der [Schoonvader van 65]
Wasmuth, Stacey (*11-06-1968) [Partner van 173]
Wellings, Codie (*28-06-1996) [Zoon van 161]
Wellings, Dave (*29-11-1958) [Partner van 161]
Wellings, Joshus (*14-02-1995, †14-02-1995) [Zoon van 161]
Werff, Jantje van der [Schoonmoeder van 60]
Werkman, Alexis (*21-11-2003) [Dochter van 162]
Werkman, Amanda (*21-12-1986) [Dochter van 164]
Werkman, Candase (*20-11-1991) [Dochter van 164]
Werkman, Dave Writser (*20-06-1975) [Nummer 162]
Werkman, Grietje (*01-07-1935) [Nummer 106]
Werkman, Henk (*02-05-1966) [Nummer 166]
Werkman, Jacob (*10-01-1942) [Nummer 108]
Werkman, Janny (*30-03-1962) [Nummer 163]
Werkman, Jessica (*12-10-1993) [Dochter van 166]
Werkman, Joshua (*29-09-1985) [Zoon van 164]
Werkman, Kayala (*14-06-2000) [Dochter van 166]
Werkman, Kevin (*27-08-1998) [Zoon van 166]
Werkman, Kimberly (*16-07-1996) [Dochter van 166]
Werkman, Marc (*29-09-1984) [Zoon van 108]
Werkman, Matthew (*19-12-1980) [Zoon van 108]
Werkman, Melissa (*24-07-1984) [Dochter van 164]
Werkman, Oebele (*17-09-1932, †24-09-1933) [Zoon van 84]
Werkman, Oebele (*16-09-1938, †27-06-1990) [Nummer 107]
Werkman, Oebele (*06-04-1969) [Nummer 167]
Werkman, Pamela (*12-04-1968) [Nummer 159]
Werkman, Pieterke (*14-10-1929) [Nummer 105]
Werkman, Riley Oscar (*?-07-2005) [Zoon van 162]
Werkman, Tanya (*26-05-1972) [Nummer 161]
Werkman, Wendy (*29-09-1969) [Nummer 160]
Werkman, Wia (*06-03-1965) [Nummer 165]
Werkman, Writser (*04-10-1909, †16-06-1964) [Partner van 84]
Werkman, Writser (*17-03-1963) [Nummer 164]
Westrik, Hillegonda (*19-08-1964) [Partner van 143]
Wiegers, Anna Hilda (*18-09-1931) [Partner van 97]
Wielinga [Kind van 61]
Wielinga [Kind van 61]
Wielinga [Kind van 61]
Wielinga [Kind van 61]
Wielinga [Kind van 61]
Wielinga [Kind van 61]
Wielinga [Zoon van 61]
Wielinga, Akke (Willems) (*03-03-1810, †03-03-1837) [Nummer 21]
Wielinga, Akke Johannes (*16-11-1867, †14-02-1946) [Nummer 55]
Wielinga, Akke Oebeles (*07-10-1837, †18-12-1857) [Dochter van 18]
Wielinga, Albert J. Jr. (*30-07-1956) [Zoon van 109]
Wielinga, Albert John (*07-09-1935) [Nummer 109]
Wielinga, Alle (Baukes) (*23-01-1824, †24-08-1866) [Zoon van 17]
Wielinga, Andreas Pieter (*23-05-1882) [Nummer 60]
Wielinga, Anna (*1915, †25-05-1946) [Nummer 91]
Wielinga, Anneke [Dochter van 90]
Wielinga, Antje (*23-12-1881) [Dochter van 44]
Wielinga, Antje (*12-11-1894) [Nummer 79]
Wielinga, Antje (Willems) (*30-11-1800, †21-01-1882) [Nummer 19]
Wielinga, Antje Sipkes (*18-01-1873) [Nummer 63]
Wielinga, April (*09-12-1984) [Dochter van 169]
Wielinga, Aukje (*22-08-1910, †06-09-1911) [Dochter van 56]
Wielinga, Aukje (*13-07-1913) [Nummer 87]
Wielinga, Aukjen (*09-03-1843, †03-06-1858) [Dochter van 24]
Wielinga, Bauke (Willems) (*22-01-1795, †12-10-1855) [Nummer 17]
Wielinga, Bauke Oebeles (*26-05-1834, †24-08-1851) [Zoon van 18]
Wielinga, Baukje (*19-04-1900, †25-05-1900) [Dochter van 54]
Wielinga, Baukjen (Lammerts) (*20-07-1839, †13-04-1855) [Dochter van 24]
Wielinga, Berentje (*20-05-1925) [Nummer 92]
Wielinga, Bouwe (*29-06-1820, †21-11-1854) [Nummer 27]
Wielinga, Bouwina Trijntje (*09-01-1862, †13-12-1923) [Nummer 50]
Wielinga, Crace Ann (*02-01-1949, †03-12-1994) [Nummer 113]
Wielinga, Djoerd (*1910, †05-04-1911) [Zoon van 58]
Wielinga, Djoerd (*03-05-1920, †06-05-1920) [Zoon van 58]
Wielinga, Djoerd (*03-05-1920, †06-05-1920) [Zoon van 58]
Wielinga, Edze (*03-08-1888) [Zoon van 53]
Wielinga, Edze (*13-08-1888) [Zoon van 54]
Wielinga, Elizabeth Johannes (*04-04-1872) [Nummer 57]
Wielinga, Fentje Oeb(e)les (*19-11-1784, †<1819) [Nummer 11]
Wielinga, Fintje Oeb(e)les (*29-11-1772) [Dochter van 5]
Wielinga, Grietje (*02-01-1891) [Nummer 76]
Wielinga, Grietje (*23-03-1892) [Nummer 78]
Wielinga, Grietje (*28-02-1928) [Nummer 93]
Wielinga, Harm (*07-?-1953) [Zoon van 89]
Wielinga, Harm (*12-04-1957) [Nummer 125]
Wielinga, Harmen (Willems) (*27-03-1805) [Nummer 20]
Wielinga, Heather (*07-06-1986) [Dochter van 169]
Wielinga, Heerco (Sipkes) (*27-03-1896) [Nummer 75]
Wielinga, Heerke (Hendriks) (*1849, †08-01-1925) [Nummer 46]
Wielinga, Heine (*21-09-1895, †21-10-1895) [Zoon van 53]
Wielinga, Heine (Pieters) (*13-12-1858, †15-06-1926) [Nummer 54]
Wielinga, Henderika (*21-03-1841) [Dochter van 24]
Wielinga, Henderikus (*25-03-1868) [Nummer 51]
Wielinga, Hendrik (*05-04-1915, †10-04-1916) [Zoon van 56]
Wielinga, Hendrik (Sipkes) (*12-12-1822) [Nummer 28]
Wielinga, Hendrik Johannes (*12-03-1877) [Nummer 58]
Wielinga, Hendrika (*22-11-1916, †11-05-2003) [Nummer 88]
Wielinga, Hendrikje (Sipkes) (*30-11-1825, †14-01-1847) [Dochter van 12]
Wielinga, Hibbe Theunis (*1918, †16-11-1918) [Zoon van 58]
Wielinga, Hilke Teunis (*1918, †1918) [Zoon van 58]
Wielinga, Hiltje Johannes (*25-05-1889) [Nummer 62]
Wielinga, Iebeltje (*13-12-1946) [Nummer 123]
Wielinga, Jacob Harmens (*24-09-1843, †03-12-1843) [Zoon van 20]
Wielinga, Jacobje Sipkes (*1880, †28-11-1882) [Dochter van 48]
Wielinga, Jacobje Sipkes (*25-03-1883) [Nummer 72]
Wielinga, Jan (Sipkes) (*01-08-1832) [Nummer 29]
Wielinga, Jantje Jans (*05-03-1859) [Dochter van 29]
Wielinga, Jennifer (*05-06-1976) [Dochter van 112]
Wielinga, Jeroen (*16-02-1983) [Nummer 195]
Wielinga, Jerry Oscar (*01-10-1947) [Nummer 112]
Wielinga, Jetske (*21-08-1911, †21-06-1998) [Nummer 86]
Wielinga, Jitske (Baukes) (*22-01-1827, †11-04-1910) [Dochter van 17]
Wielinga, Jitske Harmens (*04-10-1845, †26-12-1852) [Dochter van 20]
Wielinga, Jitske Harmens (*22-04-1854, †15-12-1914) [Dochter van 20]
Wielinga, Jitske Johannes (*01-11-1879) [Nummer 59]
Wielinga, Jitske Oebele (*06-05-1831, †28-09-1852) [Dochter van 18]
Wielinga, Jitske Oebeles (*07-02-1830, †15-02-1830) [Dochter van 18]
Wielinga, Johanna D. (*20-09-1934) [Nummer 94]
Wielinga, Johannes (*1880, †28-11-1899) [Zoon van 44]
Wielinga, Johannes (*18-04-1888, †18-04-1888) [Zoon van 34]
Wielinga, Johannes (*09-12-1900, †28-08-1967) [Nummer 81]
Wielinga, Johannes Oebeles (*27-01-1841, †30-01-1909) [Nummer 34]
Wielinga, Johannes Sipkes (*05-09-1814, †31-01-1883) [Nummer 25]
Wielinga, Johannes Sipkes (*25-06-1879) [Zoon van 42]
Wielinga, Jolanda (*12-08-1979) [Nummer 194]
Wielinga, Kenneth W. (*23-08-1957) [Nummer 168]
Wielinga, Kenneth W. Jr. (*20-09-1989) [Zoon van 168]
Wielinga, Kirsten (*22-01-1979) [Dochter van 168]
Wielinga, Klaaske Tjeerds (*1845, †07-02-1848) [Dochter van 26]
Wielinga, Kornelis (*01-06-1891) [Nummer 73]
Wielinga, Kornelis (*05-04-1918, †26-08-1994) [Nummer 89]
Wielinga, Kornelis Jay (*01-10-1945) [Nummer 111]
Wielinga, Lammert Oeb(e)les (~27-02-1761, †03-06-1836) [Nummer 6]
Wielinga, Lammert Sipkes (*11-03-1812) [Nummer 24]
Wielinga, Lenie (*02-05-1985) [Nummer 196]
Wielinga, Lutske (Lammerts) (*23-10-1834, †17-06-1871) [Nummer 41]
Wielinga, Lysbert Oebeles (*17-09-1819) [Nummer 32]
Wielinga, Martijntje (*1911, †07-07-1927) [Dochter van 64]
Wielinga, Melinda (*07-06-1993) [Dochter van 169]
Wielinga, Melle Sipkes (*±1875, †27-02-1935) [Nummer 64]
Wielinga, Michael (*14-04-1962) [Nummer 169]
Wielinga, Mieke (*24-07-1983) [Dochter van 125]
Wielinga, Nn (*28-03-1825, †28-03-1825) [Zoon van 18]
Wielinga, Nn (~1858, †1858) [Zoon van 31]
Wielinga, Nn (*31-03-1975) [Zoon van 112]
Wielinga, Oeb(e)le Lammerts (*±1732, †23-09-1812) [Nummer 5]
Wielinga, Oebele [Nummer 90]
Wielinga, Oebele (*09-?-1921, †09-?-1921) [Zoon van 56]
Wielinga, Oebele (Pieters) (*16-03-1857, †22-06-1925) [Nummer 53]
Wielinga, Oebele Johannes (*20-03-1870, †23-09-1967) [Nummer 56]
Wielinga, Oebele Johannes (*28-11-1951) [Nummer 124]
Wielinga, Oebele Willems (*01-11-1797, †28-05-1879) [Nummer 18]
Wielinga, Oeds (*08-02-1907, †07-09-1997) [Nummer 85]
Wielinga, Peter J. (*08-03-1980) [Zoon van 112]
Wielinga, Pieter (*19-05-1894) [Nummer 77]
Wielinga, Pieter Oebeles (*05-08-1826, †22-08-1873) [Nummer 33]
Wielinga, Renske (Hendriks) (*1850, †09-11-1896) [Nummer 47]
Wielinga, Rinske (*07-11-1852) [Nummer 49]
Wielinga, Rinske (Johannes) (*±1853) [Nummer 43]
Wielinga, Rinske (Tjeerds) (*24-03-1842, †25-03-1920) [Nummer 45]
Wielinga, Rinske Johannes (*25-11-1836) [Dochter van 24]
Wielinga, Roel Tijsses (*1878) [Nummer 68]
Wielinga, Ruth E. (*14-01-1939) [Nummer 110]
Wielinga, Siemen (*25-02-1886) [Zoon van 44]
Wielinga, Siemen (*24-03-1899) [Zoon van 44]
Wielinga, Sipke (*24-04-1846) [Zoon van 24]
Wielinga, Sipke (*22-11-1883) [Zoon van 44]
Wielinga, Sipke (Hendriks) (*1853) [Nummer 48]
Wielinga, Sipke (Tjeerds) (*19-09-1839) [Dochter van 26]
Wielinga, Sipke Johannes (*±1847, †31-01-1883) [Nummer 42]
Wielinga, Sipke Lammerts (*12-08-1788, †13-09-1849) [Nummer 12]
Wielinga, Sybren (Baukes) (*06-08-1832, †22-08-1837) [Zoon van 17]
Wielinga, Symen (*10-01-1894) [Nummer 74]
Wielinga, Symen (*11-06-1894, †23-09-1894) [Zoon van 44]
Wielinga, Sytske (Sipkes) (*27-03-1828) [Dochter van 12]
Wielinga, Tetje (Harmens) (*21-06-1839, †05-09-1850) [Dochter van 20]
Wielinga, Tijs Johannes (*30-01-1856) [Nummer 44]
Wielinga, Tjeerd (Sipkes) (*04-08-1817, †27-07-1848) [Nummer 26]
Wielinga, Tjitske Sipkes (*17-11-1881) [Dochter van 42]
Wielinga, Trientje Johannes (*01-10-1874) [Dochter van 34]
Wielinga, Trijntje (*09-05-1850) [Dochter van 24]
Wielinga, Trijntje (*08-02-1902, †09-12-1991) [Nummer 82]
Wielinga, Trijntje (Sipkes) (*23-09-1888) [Dochter van 48]
Wielinga, Trijntje Harmens (*26-11-1848, †21-01-1919) [Dochter van 20]
Wielinga, Trijntje Sipkes (*28-06-1835, †02-04-1866) [Nummer 30]
Wielinga, Wieger Tjeerds (*1848, †22-03-1849) [Zoon van 26]
Wielinga, Wikje (*04-08-1905, †28-09-1981) [Nummer 84]
Wielinga, Willem (Baukes) (*29-03-1821) [Nummer 31]
Wielinga, Willem (Harmens) (*19-09-1841, †27-01-1927) [Zoon van 20]
Wielinga, Willem Johannes (*04-12-1885) [Nummer 61]
Wielinga, Willem Oeb(e)les (~22-04-1764, †26-06-1833) [Nummer 8]
Wielinga, Willem Oebeles (*15-08-1822, †15-05-1848) [Zoon van 18]
Wielinga, Ybeltje Sipkes (*25-03-1877, †21-09-1953) [Nummer 65]
Wielinga, Ymkje (*18-07-1903, †29-09-1989) [Nummer 83]
Wielinga, Ytje (Willems) (*09-03-1793, †13-02-1869) [Nummer 16]
Wierenga, Erik Harmen (*18-04-1969) [Partner van 144]
Wijbenga, Hendrik [Schoonvader van 60]
Wijbenga, Jitske (*02-04-1934) [Partner van 98]
Wijbenga, Trijntje (*1888) [Partner van 60]
Willems, Hendrik van der [Schoonvader van 19]
Witteloostuijn, Leendert J. van (*20-07-1955) [Partner van 155]
Witteloostuijn, Sukanthi van (*24-03-1994) [Zoon van 155]
Witteloostuijn, Supriya van (*03-11-1990) [Dochter van 155]
Wolters, Swaene [Partner van 1]
Workel, Remon [Partner van 196]
Ypes, Hinke [Schoonmoeder van 16]
Zijlstra, Grietje Jans [Schoonmoeder van 39]
Zuidema, Cornelis Willems [Schoonvader van 46]
Zuidema, Hendrikje Cornelis (*1846, †<1925) [Partner van 46]
Zwart, Antje Sybes (Siebes) de (*±1738, †31-08-1826) [Partner van 5]
Zwart, Sybe Teunis de [Schoonvader van 5]

 

Copyright © 2006 W. Meester | ontwerp: easy2web.nl